fbpx
Breaking News

ธรรมชาติฟื้น ‘พะยูน 30 ตัว’ อวดโฉมที่แหลมจูโหย จังหวัดตรัง

sea thailand22042020

Onlinenewstime.com : ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ที่ทำให้มนุษย์ต้องหยุดพักกิจกรรมการดำเนินชีวิตนอกบ้านและเก็บตัวอยู่ในแหล่งพักพิงนั้น เราได้เห็นภาพสัตว์ทะเลที่อาศัยในธรรมชาติท้องทะเลสีครามก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เพจศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรัง ถ่ายทอดภาพความงดงามของการแวกว่ายไปอย่างอิสระของฝูงพะยูนจำนวน 30 ตัว ที่ถ่ายทอดจากการสำรวจทางเรือและ Drone ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้สำรวจติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือและการบิน Drone สำรวจ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และพื้นที่เชื่อมโยง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง) ได้แก่ บริเวณหาดยาว บริเวณแหล่งหญ้าทะเลหาดมดตะนอย และแหลมจูโหย เกาะลิบง

– เบื้องต้นบริเวณแหลมจูโหย เกาะลิบง พบฝูงพะยูนจำนวน 30 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว
– บริเวณหาดมดตะนอย พบพะยูนจำนวน 1 ตัว และเต่าทะเลจำนวน 2 ตัว
– บริเวณหาดยาวพบโลมาจำนวน 2 ตัว

โดยพะยูนที่พบบริเวณแหลมจูโหยมีพฤติกรรมรวมฝูงในการออกหากินหญ้าทะเล ขณะที่พะยูนที่พบบริเวณหาดมดตะนอยออกหากินตามลำพัง ส่วนเต่าทะเลและโลมามีพฤติกรรมว่ายน้ำและโผล่ขึ้นมาหายใจ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เพจศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรัง ได้เผยแพร่ภาพสัตว์ทะเลหายากเช่น เต่าทะเล รวมถึงภาพของพะยูน 2 ตัวแรกมีพฤติกรรมไล่ต่อสู้กัน และพะยูนอีก 1 ตัว มีพฤติกรรมว่ายน้ำหากินตามลำพัง

พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า ภาพความสวยงามของท้องทะเลนี้ อาจเป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมต่างๆการท่องเที่ยวทางทะเล กิจกรรมประมง ฯลฯ ที่ใช้เรือในการเดินทางหยุดชะงักลง

ส่งผลให้บริเวณแหล่งแนวหญ้าทะเลหาดหยงหลำสงบปราศจากปัจจัยรบกวน ทำให้พบพะยูนและเต่าทะเลในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งแตกต่างจากการสำรวจในเดือนกุมภาพันธุ์ที่ผ่านมา ที่มีเรือจำนวนมากแล่นตัดผ่านแหล่งแนวหญ้าทะเลเพื่อร่นระยะทางในการเดินเรือ

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!