fbpx
Breaking News

ธพว. ผนึก บสย. คิกออฟ ‘SME D ยกกำลัง 3’ เติมทุนดอกเบี้ยถูก ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปี

Onlinenewstime.com : ธพว. จับมือ บสย. หนุนเอสเอ็มอีไทย จัดบริการเติมทุน “SME D ยกกำลัง 3” วงเงิน 10,000 ล้านบาท  ขับเคลื่อนมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนธุรกิจ ชูจุดเด่นดอกเบี้ยสุดถูก

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เผยว่า  จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”  เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และอยู่รอดได้ในท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงไม่แน่นอน 

รวมถึง พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ให้เกิดความเข้มแข็ง ดังนั้น ธพว. และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  จึงร่วมดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการดังกล่าว สนับสนุนผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ  พร้อมช่วยลดต้นทุนธุรกิจ ผ่านบริการ “SME D ยกกำลัง 3” ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน 10,000 ล้านบาท   

สำหรับบริการ “SME D ยกกำลัง 3”  เปิดโอกาสเติมทุนให้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา  วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการมีเงินทุนนำไปใช้หมุนเวียน ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ  มีจุดเด่นอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดในบรรดาสินเชื่อเอสเอ็มอีของทุกสถาบันการเงิน ณ ปัจจุบัน  คือ

นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  เพียง 3%ต่อปี นาน 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี  วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท  ส่วนบุคคลธรรมดา เพียง 5%ต่อปี นาน 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี  วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท  กำหนดระยะเวลา ผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี และพิเศษ  ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 3 ปี

นับเป็นโปรโมชั่นพิเศษ มีเฉพาะบริการ “SME D ยกกำลัง 3”  เท่านั้น จากปกติฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ โดยกำหนดเวลายื่นกู้ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2563 นี้  หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่สามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้ เช่น ธุรกิจบริการ ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  ผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และผู้ประกอบอาชีพอิสระ  เป็นต้น 

นายกอบชัย กล่าวว่า “บริการเติมทุน “SME D ยกกำลัง 3” ของ SME D Bank และ บสย.  มีจุดเด่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ  กระบวนการยื่นกู้ง่าย ทั่วถึง ทันสมัย  แถมยังฟรีค่าธรรมเนียม บสย. 3 ปี เหมาะกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะเข้าใช้บริการ เพื่อนำไปลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ช่วยเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถการแข่งขัน ยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน”

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  กล่าวว่า ธพว.วางระบบการยื่นกู้สินเชื่อหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวกที่สุด ได้แก่  ยื่นกู้ผ่านระบบOnline Service Request หรือ OSR  เพียงใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code จากโปสเตอร์ หรือโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อที่ ธพว. จะกระจายไปทั่วประเทศ    

อีกทั้ง  สามารถยื่นกู้ผ่านออนไลน์ได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน “SME D Bank” หรือ คลิก นอกจากนั้น สามารถยื่นกู้ได้ทุกสาขาของ ธพว. ทั่วประเทศ     

 ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่า บริการเติมทุน “SME D ยกกำลัง 3” จะสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าสู่แหล่งทุน ไม่น้อยกว่า  4,000 ราย   ก่อให้เกิดการจ้างงานเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 25,000 คนต่อปี  และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ร่วมกับ ธพว. ภายใต้ชื่อ “SME D ยกกำลัง 3” เป็นโครงการที่ช่วยผู้ประกอบการคนตัวเล็ก เข้าถึงสินเชื่อภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดถึง 3 เด้ง คือ  ฟรีค้ำประกันสินเชื่อ  3 ปี อัตราดอกเบี้ยถูกสุด 3% ต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี

เป็นโครงการความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง บสย. และ ธพว. และยังสอดรับกับมาตรการรัฐ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” โดยจะเข้ามาช่วยเติมทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ และค้ำประกันสินเชื่อ โดยมี บสย. ทำหน้าที่ “นายประกันของรัฐ”  ซึ่งจะเป็นการส่งท้ายโครงการสินเชื่อ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) “SME D ยกกำลัง 3” ของ ธพว. วงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่ง ธพว. จะเปิดรับการยื่นกู้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

บสย. มั่นใจว่า โครงการนี้ จะช่วยผู้ประกอบการทั้งในภาคท่องเที่ยว ค้าขาย ค้าปลีก และรายย่อย ที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจ และต้องการเงินทุนหมุนเวียน เข้าร่วมโครงการมากกว่า 4,000 ราย (การค้ำประกันสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 2.5 ล้านบาท) จากการที่ บสย. และ ธพว. ได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐ เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยมอบอัตราดอกเบี้ยถูกสุด  และค่าธรรมเนียมค้ำประกันต่ำสุด อีกทั้ง บสย. ยังให้เงื่อนไขพิเศษ แก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 3 ปีแรก

ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย” ซึ่ง บสย.ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการ  โดยธนาคารพันธมิตร ที่ร่วมลงนาม ได้ส่งมอบนโยบายการทำงาน จากส่วนกลางสู่ระดับภาค

โดยขณะนี้มีลูกค้า บสย. ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการขยายระยะเวลาการค้ำประกันสินเชื่อของ SMEs ที่อยู่ในโครงการ PGS5-7 และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs สร้างไทย ต่อเติม เสริมทุน จำนวน 5,014 ราย รวมวงเงิน 12,539 ล้านบาท โดยในวันนี้ มีตัวอย่างลูกค้า จำนวน 4 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการนี้ จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและ บสย. มาร่วมในงาน

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!