fbpx
Breaking News

ตลาดไท ต่อยอดโครงการ “ตลาดไท ซีเล็ค” ดันสมุนไพรสด-เครื่องเทศสดมาตรฐานปลอดภัยเข้าระบบตลาดกลาง

Onlinenewstime.com : ตลาดไท ศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรที่สำคัญของประเทศไทย สนับสนุนเกษตรกรสมุนไพรสด และเครื่องเทศสด แบบทั่วไป และแบบคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐานรับรอง โดยได้จัดสรรพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร ให้เป็นพื้นที่ สำหรับค้าขายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสด โดยเฉพาะ อาทิ พริก มะนาว ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กระชาย ขมิ้น และสินค้าอื่น

มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกษตรกรไทย มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น สามารถใช้การตลาดนำการผลิต สามารถแข่งขันกับสินค้าทั่วไปในท้องตลาด และผู้บริโภค ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกได้

โดยนอกจากสนับสนุนด้านพื้นที่แล้ว ยังมีบริการรถขนส่งที่ได้มาตรฐาน ช่วยกระจายสินค้าไปยังกลุ่มผู้ซื้อ ที่เป็นพันธมิตรคู่ค้าของตลาดไทให้ด้วย

ทั้งนี้ ล่าสุดตลาดไทได้เดินหน้าโครงการ “ตลาดไท ซีเล็ค” ขยายการสนับสนุนไปสู่สินค้ากลุ่มสมุนไพรสดและเครื่องเทศสด แบบคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

โดยการขับเคลื่อนสินค้ากลุ่มนี้ ถือเป็นการผนึกกำลัง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท มอร์เมดดิคัล จำกัด ซึ่งความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน จะช่วยในการขับเคลื่อนให้โครงการประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า “โครงการตลาดไท ซีเล็ค ‘สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP’ จะถูกขับเคลื่อน โดยใช้กลไกตลาดกลางค้าส่ง และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของตลาดไท เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่ายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสด ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดไทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผ่านการเปิดพื้นที่ซื้อขายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP โดยเฉพาะ ภายในโซนผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ณ ลานผัก ตลาดไท และมีบริการรถขนส่ง ‘ตลาดไท เฟรช’ (TALAADTHAI FRESH) อำนวยความสะดวก ในการจัดส่งสินค้าไปยังพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจของตลาดไท อาทิ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มตลาดสด เป็นต้น ซึ

่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ตลาดไทมีสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนเข้าตลาดจำนวน 9,700 ตัน แบ่งออกเป็นสมุนไพรสดปลอดภัย GAP จำนวน 2,780 ตัน และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จำนวน 6,920 ตัน โดยตลาดไทคาดว่า หลังจากผลักดันอย่างจริงจังภายในหนึ่งปีแรก จะมีกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จากทั่วประเทศใ ห้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม และมีปริมาณสินค้าสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนในตลาดไทเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15,000 ตัน ในเดือนกันยายน 2564 และจะมีการขยายโครงการ ไปยังกลุ่มสินค้าแปรรูปต่อไปในอนาคต”

นายอดิศร์ กล่าวว่า “โครงการตลาดไท ซีเล็ค ‘สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP’ เป็นโครงการสืบเนื่อง ที่ต่อยอดจากโครงการตลาดไท ซีเล็ค (TALAADTHAI SELECT) ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2561

โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป ที่มีคุณภาพ สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย และได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP, Thai GAP, Organic Thailand หรือมาตรฐานรับรองอื่น จากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้บริโภคสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังแหล่งเพาะปลูกได้

จึงมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัย ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ตลาดไทสนับสนุนให้มีพื้นที่จำหน่าย และมีช่องทางกระจายสินค้ าสู่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจได้มากขึ้น ในราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและช่วยเหลือ ให้เกิดการเชื่อมโยง และสร้างโอกาสจับคู่การค้าให้เกิดการเจรจาซื้อ-ขายระหว่างเกษตรกรและผู้ซื้อ

ทั้งนี้ โครงการตลาดไท ซีเล็ค ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม นับจากจุดเริ่มต้นที่ได้นำสินค้าผักปลอดภัย GAP ของเกษตรกร เข้าร่วมโครงการนำร่องภายใต้ชื่อ “ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ซึ่งได้รับความสนใจ และการตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมียอดจำหน่ายในปี 2562 ถึง 659 ล้านบาท”

“ตลาดไท” มีความมุ่งมั่น และตั้งใจเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญ ที่ช่วยผลักดันศักยภาพทางการค้าและการแข่งขันของเกษตรกรไทย ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน

โดยเกษตรกรที่สนใจโครงการตลาดไท ซีเล็ค สินค้าเกษตรกลุ่มปลอดภัย GAP ทั้งผัก ผลไม้ สมุนไพรสดและเครื่องเทศสด สามารถดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ตลาดไท-TalaadThai หรือ LINE: @talaadthai หรือติดต่อ ตลาดไท คอลเซ็นเตอร์ 02-264-6264

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!