fbpx
News Update

ดีพร้อม เปิดติวอุตฯ เกษตร อุตฯ อาหาร “100 วัน สู่ธุรกิจวิถีใหม่” ผ่าน “จีเนียส อะคาเดมี่ ซีซั่น 3”

genius academy

Onlinenewstime.com : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เปิดหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ ซีซั่น 3 ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรทั่วประเทศกว่า 150 ราย สู่การเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “100 เดย์ ทูดรีม ปั้นฝันสู่ผู้ประกอบการอัจฉริยะ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจระดับชั้นนำมาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกอย่างเข้มข้นตลอด 100 วัน ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท  

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากนโยบายภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้ก้าวสู่ความเข้มแข็ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ไปสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่”

ทาง กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยการพัฒนาด้วยการบ่มเพาะองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จึงได้มอบหมายทาง ดีพร้อม จัดกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

“กิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หรือ “จีเนียส อะคาเดมี่” (Genius Academy) จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือแปรรูปอาหาร

ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัคร และผ่านการสอบวัดผลทางระบบออนไลน์รอบแรกจำนวนทั้งสิ้น 260 ราย ให้เหลือเพียง 150 รายจากทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มองค์ความรู้ และรับการแนะแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ

ตลอดจนมีความพร้อม ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ไปสู่ตลาดสากลระดับโลก พร้อมตั้งเป้าสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไว้ประมาณ 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว มีผู้ประกอบการเคยเข้าร่วมหลักสูตรก่อนหน้า จำนวน 347 ราย สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการได้มากกว่า 250 รายการ 

สำหรับรายละเอียดการฝึกอบรมปีนี้ ปรับรูปแบบในบางกิจกรรมมาเป็นออนไลน์ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคนิวนอร์มอล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เติบโตและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พร้อมปรับตัวให้สอดรับกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญถึงแก่นของการทำธุรกิจในยุคใหม่ อาทิ นายฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักวางวิสัยทัศน์ผ่านงานออกแบบ ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี นายณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ฯลฯ มาร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงลึกให้กับผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นตลอด 100 วัน

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะ ภายใต้แนวคิด สินค้าหลัก (Product Hero) รวมถึงมีกลุ่มพันธมิตร ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปั้นอัจฉริยะทางธุรกิจให้เป็นจริงมากกว่า 16 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคาร สมาคม-หอการค้า และร้านค้า 

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!