fbpx
Breaking News

ชวนลงทะเบียน “หมอพร้อม” ฉีดวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เริ่ม 1 พ.ค.นี้

Onlinenewstime.com : นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาล เชิญชวนประชาชน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนที่ “หมอพร้อม” รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 16 ล้านคน

โรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคได้แก่

 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
 3. โรคไตวายเรื้อรัง
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. โรคมะเร็ง
 6. เบาหวาน
 7. โรคอ้วน

เชิญชวนทำการลงทะเบียน เพื่อเตรียมรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ Line Official Account “หมอพร้อม” ซึ่งจะประกอบด้วยฟังก์ชันตั้งแต่การเลือกวัน เวลา และโรงพยาบาล รวมทั้งการติดตามผล ภายหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2  

โดยจะเปิดให้ประชาชนกลุ่มนี้ ที่มีจำนวนประมาณ 16 ล้านคน ประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 11.7 ล้าน และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคอีก 4.3 ล้านคน ได้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป เพื่อนัดเวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

ซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนตามแผนระยะที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน –กรกฎาคม และสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี จำนวน 31 ล้านคน จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตามแผนระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน ด้วยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนกว่า 1,100 แห่ง มีความสามารถในการฉีดวัคซีนได้มากกว่า 5 แสนเข็ม/วัน หรืออย่างน้อย 10ล้านเข็ม/เดือน ซึ่งยังไม่รวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และสถานที่ที่ภาคเอกชนให้ความร่วมมือเสริมเพิ่มเติม จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย 50 ล้านคนได้ภายสิ้นปี 2564 นี้อย่างแน่นอน 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยถึงการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นตามแผน โดยในเดือนพฤษภาคม ไทยจะได้รับวัคซีน Sinovac เพิ่มเข้ามา ขณะที่ AstraZeneca จะทยอยส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จำนวน 6 ล้านโดส และต่อเนื่องอีกเดือนละ 10 ล้านโดสจนถึงปลายปีนี้  ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบแนวทางให้มีการจัดสำรองวัคซีนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ 100 ล้านโดส โดยให้เป็นการทำงานเชิงรุก เตรียมการสำรองวัคซีน เพื่อบริการฉีดประชาชนในปีต่อๆ ไปจนกว่าไวรัสโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่ควบคุมได้ 

อนึ่ง “หมอพร้อม v.2” นี้  ประกอบด้วย 12 ฟังก์ชันในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เริ่มจาก

 1. การเพิ่มเพื่อนและการลงทะเบียนใช้งาน
 2. เพิ่มบุคคลอื่น
 3. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19    
 4. จองคิวฉีดวัคซีน โควิด-19    
 5. เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีน โควิด-19  
 6. แจ้งเตือนฉีดวัคซีน โควิด-19  
 7. ยืนยันการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่หนึ่ง
 8. ประเมินอาการหลังฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่ง  
 9. แจ้งเตือนฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่สอง
 10. ยืนยันการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่สอง  
 11. ประเมินอาการหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง  
 12. การออกใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19  

นอกจากนี้ ยังมีเมนูอื่นที่ประชาชนสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสาร ทั้งการรายงานสถานการณ์ การค้นหาหน่วยตรวจโควิด 19 ผลการตรวจโควิด 19 เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน (Smart phone) สามารถทำการติดต่อนัดหมายลงทะเบียน เพื่อเตรียมรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือแจ้งที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่ได้

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!