fbpx
Breaking News

ชวนธุรกิจร่วมงานสัมมนา ‘Together is Power 2020’ 18 กันยายน นี้

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน Together is Power 2020 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร มาชี้ทิศทางเศรษฐกิจ ที่ นักธุรกิจไทยต้องมองเห็น เพื่อจับมือกันลุยทุกวิกฤตไปด้วยกัน พร้อมมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563  

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันบรรยากาศการดำเนินธุรกิจทั้ งในประเทศไทยและทั่วโลกต้ องยอมรับว่ามีความซับซ้อนมากขึ้น มีปัจจัยต่างๆ ที่จะเข้ามาส่งผลกระทบทั้ งในด้านบวกและลบต่อผู้ประกอบธุรกิจในหลายด้าน

ในทางกลับกัน ก็มีเครื่องมือเทคโนโลยีมากมาย ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการและลดทอนอุปสรรคได้ แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมาก และทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้แบบเข้มแข็งคือ ‘การสร้างเครือข่ายพันธมิตร’ ระหว่างกัน จะทำให้ลดต้นทุนทางธุรกิจ และช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก ที่รวมตัวกันมีอำนาจการต่อรองมากยิ่งขึ้น เข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงได้

รวมถึงร่วมกันแบ่งปันความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจจากกันและกันได้ ซึ่งปัจจุบันสมาคมการค้า ถือเป็นหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ทั้งในธุรกิจสายพานเดียวกัน และที่เกี่ยวข้องให้มาเจอกันได้โดยง่าย

อธิบดี กล่าวต่อว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดงาน Together is Power 2020 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องเวิร์ลบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมการค้า ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ และรวมพลังยกระดับธุรกิจของประเทศให้เทียบเท่าสากล และยึดหลักสร้างสมาคมการค้า ให้เป็นศูนย์กลางของภาคธุรกิจ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดงานมา อย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่ 8 แล้ว

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออก การบริโภคภายในประเทศ และการส่งเสริม SMEs” ได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร” จากดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลประจำปี 2563 ให้กับสมาคมการค้าดีเด่นจำนวน 24 สมาคม 45 รางวัล และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 8 รางวัลด้วย”

 “โอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญนักธุรกิจ สมาชิกของสมาคมการค้า และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ ตามวันและเวลาข้างต้น

สำหรับการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในการเข้าร่วมงาน กรมฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง จำกัดการเข้าสถานที่จัดงาน เฉพาะผู้ที่ใส่หน้ากากอนามัยเท่านั้น และไม่เกิน 300 ท่าน พร้อมกับมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการทั่วทั้งงาน”อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!