fbpx
Breaking News

จัดระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร ผลิตน้ำมันกัญชาเริ่ม ก.ค.-ส.ค. ล็อตแรก 1.5 หมื่นขวด

www.onlinenewstime.com : ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลครบวงจร โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงาน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อให้การนำกัญชาไปใช้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ในด้านการปลูก การผลิต การกระจาย

ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะผลิตน้ำมันกัญชาล็อตแรกในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 จำนวน 10,000 ขวด และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 5,000 ขวด นำไปใช้รักษาผู้ป่วย ที่อยู่ในเกณฑ์ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 

ส่วนโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น จะผลิตตำรับยาแผนไทย 5 ตำรับจากกัญชาของกลาง ด้านผู้สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ ปัจจุบันมีแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ ผ่านการอบรม 400 คน มีแพทย์แผนไทยผ่านการอบรม 2,900 คน โดยจะปรับการอบรมแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้สั่งใช้ 

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแนวทาง การนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ แนวทางการรักษาเมื่อผู้ป่วยเกิดปัญหา จากการใช้ยากัญชา กำหนดวิธีการขอรับอนุญาตจำหน่ายในสถานพยาบาล โดยระยะแรก เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 สามารถจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ได้ ในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และขยายระยะที่ 2 ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายในเดือนเมษายน 2563 

โดยขณะนี้การนำกัญชา มาใช้ทางการแพทย์ ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้น ปริมาณการผลิตยังอยู่ในวงจำกัด สำหรับผู้ป่วยในโครงการ 

ระยะต่อไป จะมีการขยายให้เพียงพอต่อการนำไปใช้ เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล ภายใต้การดูแลของแพทย์ เภสัช ทันตแพทย์ และแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมเพื่อให้เกิดผลในการรักษาและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

การนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ ต้องระมัดระวังเนื่องจากมีทั้งคุณและโทษ โดยมีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรคด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มโรคที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยันประสิทธิผลชัดเจนได้ประโยชน์ในการรักษา ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากหรือดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่ดื้อต่อการรักษา 

กลุ่มที่มีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุน การวิจัยเพิ่มเติม น่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ เช่น โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ดูแลแบบประคับประคอง บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยมะเร็ง 

กลุ่มที่สารสกัดกัญชาอาจได้ประโยชน์ ในการรักษาแต่ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยให้พิจารณาสั่งจ่ายเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้การรักษาตามวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผล ส่วนด้านการแพทย์แผนไทย มีตำราทางการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยที่อนุญาตให้ใช้เพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ 16 ตำรับ

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!