fbpx
Breaking News

“งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563” ชูแนวคิด Engineering Disruption

Onlinenewstime.com : พลังนวัตกรรมและวิศวกรรมเปลี่ยนแปลงโลก ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และคุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020: Engineering for Society)” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดยเป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้ธีม Engineering Disruption” เพื่อวิศวกรและประชาชนทั่วไป ได้อัพเดทและรองรับการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจอุตสาหกรรม และชีวิตในวิถีใหม่ ยกระดับความก้าวหน้างานวิศกรรมไทยสู่ความเป็นผู้นำอาเซียน

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 77 ปี วสท.ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพ ซึ่งเป็นเสาหลักทางด้านวิศวกรรมของประเทศ ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอำนวยการ มีภารกิจในการบริการสมาชิก จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมของประเทศ ให้คำปรึกษา และบริการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และช่วยเหลือประชาชน ทั้งในยามปกติสุขและวิกฤติฉุกเฉิน

ดร.ธเนศ วีระศิริ

หนึ่งในภารกิจสำคัญ คือการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้กำหนดจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020)” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเป็นสื่อกลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและนวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี กระตุ้นการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดเวทีกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาทักษะความสามารถ

เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้และส่งเสริมด้านวิชาชีพ วิชาการ สู่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในบทบาทวิศวกรรม ที่สร้างคุณูปการต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ทันสมัยและปลอดภัย  นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ก้าวล้ำ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของประชาชน รวมถึงการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยสาธารณะ

นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 กล่าวว่า จุดเด่นภายในงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563” จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลรอบด้าน ความรู้ด้านวิศวกรรมในด้านต่างๆ ที่จะรับมือดิสรัปชั่นและวิกฤติโควิด-19 อาทิ เครือข่ายสื่อสาร 5G, ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence), BIM (Building Information Modeling), เมืองอัจฉริยะและสมาร์ทไลฟ์ , พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) และ ดิจิทัล ดิสรัพชั่น ฯลฯ

การสัมมนามาตรฐาน กฎหมาย เทคโนโลยีใหม่ด้านวิศวกรรมทุกสาขาเพื่อรองรับ 5G โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเป็นหลัก, การเพิ่มพูนองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ทั้งด้านอัคคีภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัยต่างๆ และโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ที่เกิดขึ้น

พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขและป้องกัน, จัดแสดงสินค้าทางวิศวกรรม และความปลอดภัยที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาและรองรับธุรกิจยุคดิจิทัล ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ในวิถีนิวนอร์มัล

ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาตรฐานสากล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่จะช่วยพัฒนาการบริหารจัดการและการผลิตสำหรับผู้ประกอบการในทุกระดับ การจัดเสวนาและสัมมนามาตรฐานวิชาการฟรี กว่า 30 หัวข้อ โดยรวบรวมที่สุดของประเด็นที่น่าสนใจ

อีกหนึ่งไฮไลท์ การประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ “นายช่างผู้ปิดทองหลังพระ” แก่ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม และประเทศชาติ, การประกวดผลงานหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ที่จะส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับหลักจรรยาบรรณวิศวกรรมและภาพลักษณ์ของวิศวกรไทยในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “คลินิกช่าง” บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบ้าน อาคาร และปัญหาทางวิศวกรรมต่างๆ ฟรี โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อาทิ การแก้ปัญหากรณีบ้านทรุด บ้านร้าว ระบบประปา สุขาภิบาลในบ้าน ระบบความปลอดภัยภายในบ้าน รวมทั้งสนุกกับการชมบูธสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่ก้าวล้ำทางเทคโนโลยีต่างๆ จากบริษัทที่มีชื่อเสียงในงานอีกด้วย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอเชิญชวนประชาชน นักศึกษา วิศวกร สถาปนิก และผู้สนใจ ร่วมงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020)” วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ลิงก์

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์  เพจเฟซบุ๊ก   หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-2184-4600-9

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!