fbpx
Breaking News

คอร์สติวเข้มธุรกิจทั่วประเทศ นำ Digital Tool ขยายโอกาสธุรกิจ

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ติวเข้มธุรกิจให้ก้าวเป็น นักธุรกิจยุคใหม่ พร้อมปรับวิถีการค้า ด้วยการนำเครื่องมือตลาดออนไลน์ (Digital Tool) ขยายโอกาสทางธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตต่อไป

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า วิกฤติ COVID-19 ก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ที่เรียกว่า New Normal และพฤติกรรมดังกล่าว กลายเป็นพฤติกรรมถาวรของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อม รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการใช้ช่องทางออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จ เพราะเป็นช่องทางการตลาดที่มีความท้าทาย เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ หันมาขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง หากสินค้าและบริการไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จะทำให้แข่งขันได้ยากมากขึ้น

เพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพด้านการตลาด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญใ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดหลักสูตร “Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์” ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจ ให้สามารถใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ (Digital Tool) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขยายช่องทางการตลาด

โดยเริ่มนำร่อง 5 จังหวัดแหล่งท่องเที่ยว คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ 5 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จังหวัดนนทบุรี

โดยกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing มาแนะนำแนวทางการปรับวิถีสู่การค้ายุคใหม่ อาทิ โอกาสธุรกิจยุคท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ โปรโมทธุรกิจอย่างไรให้ยอดขายพุ่ง รายได้เปรี้ยง ทำการตลาดออนไลน์อย่างไรให้โดนใจลูกค้า รวมถึงมีการทำ Work Shop การโปรโมทธุรกิจด้วย LINE OA การบริหาร DATA เป็นต้น

การปรับตัวของธุรกิจ ให้เข้ากับยุค New Normal จะช่วยให้ธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้ การปรับตัว จึงเป็นหัวใจหนึ่งของความสำเร็จ ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ให้สามารถรองรับปริมาณ traffic ของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นมาก เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภควันนี้ อธิบดีกล่าวสรุป

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Click หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5954 สายด่วน 1570 และ เว็บไซต์

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!