fbpx
News update

ความสำเร็จการสนับสนุน SME  ผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้ ปี 65” ของเซเว่นฯ ยอดสินค้าทะลุ 8,000 รายการ ตั้งเป้าปี’66 เดินหน้ายกระดับ SME เพิ่ม 10%

Onlinenewstime.com : ซีพี ออลล์ ประกาศความสำเร็จปี 2565 ผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้” เดินหน้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ส่งโครงการ “SME เสน่ห์ภาค” ขยายช่องทางการขายผู้ประกอบการรายกลาง-รายย่อย-ท้องถิ่น กระจายสินค้าสู่ 6,000 สาขาทั่วประเทศ รวมสินค้า SME มากกว่า 8,000 รายการ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ให้ SME อีกกว่า 1,000 ราย

ประกาศปี 2566 พร้อมเดินหน้าขยายโอกาส สร้างรายได้และยกระดับ SME ในทุกมิติ ตั้งเป้าปั้น SME เปี่ยมศักยภาพเพิ่ม 10% หวังช่วยสร้างระบบนิเวศในการพัฒนา SME ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ในปี 2565 บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างระบบนิเวศในการพัฒนา SME ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์หลักที่สำคัญคือ “กลยุทธ์ 3 ให้” ได้แก่

  1. ให้ช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผ่านช่องทางออนไลน์ 
  2. ให้ความรู้ จัดอบรมสัมมนา แก่ผู้ประกอบการ SME อย่างต่อเนื่อง และ
  3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดโครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME

“ภายใต้กลยุทธ์ 3 ให้ การให้ช่องทางขาย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเซเว่น อีเลฟเว่น เนื่องจากมีสาขาทั่วประเทศ ปี 2564 ได้จัดทำ SME Shelf จัดวางสินค้า SME ให้เด่นชัดใน 2,300 สาขา ปีนี้ ขยายความสำเร็จต่อเนื่องผ่านโครงการSME เสน่ห์ภาค ช่วยผลักดันสินค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้เข้ามาจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จนปัจจุบันมีสินค้า SME วางจำหน่ายที่ร้านมากกว่า 6,000 สาขาทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ยังมีสินค้า SME วางจำหน่ายบนช่องทาง All Online ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ทั้งกลุ่มอาหารและกลุ่มของใช้ รวมจำนวนสินค้า SME ที่วางจำหน่ายทั้งบนช่องทางออฟไลน์และออนไลน์มากกว่า 8,000 รายการ” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

นอกจากการให้ช่องทางขาย ผ่านโครงการ SME เสน่ห์ภาค แล้ว ในปี 2565 ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินงานภายใต้ “กลยุทธ์ 3 ให้” เกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ SME และพันธมิตรเป็นอย่างดี อาทิ กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าได้โดยตรง พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ 7 สนับสนุน SME ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการและเกษตรกรในทุกด้าน,

กิจกรรมสัมมนา “SME 3 ก แกร่ง เก่ง กล้า” กิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ SME โดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และกิจกรรมร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เป็นต้น

จากการตอบรับที่ดีดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทสามารถพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 10% รวมจำนวนกว่า 1,000 ราย

สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2566 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้” พร้อมตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้แข็งแกร่งเพิ่มอีก 10% จากปี 2565

โดยเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวให้บรรจุเป้าหมายยังคงเป็น ศูนย์ 7 สนับสนุน SME ที่ดำเนินการให้คำปรึกษา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดกิจกรรมและโครงการร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยจะขยายกรอบความร่วมมือไปยังต่างจังหวัด เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรได้เข้าถึงกิจกรรมดีๆ ง่ายขึ้น

error: Content is protected !!