fbpx
News update

ความคืบหน้า “สถานการณ์น้ำมันดิบรั่ว” บริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกฯ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

Onlinenewstime.com : จังหวัดระยอง แถลงการณ์ฉบับที่ 2 ความคืบหน้า กรณี “สถานการณ์น้ำมันดิบรั่ว” ไหลบริเวณ ทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) วันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย โฆษกกองทัพเรือ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผอ.ศูนย์ควบคุมการ ปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 1 ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 และเรือโทธนวัฒน์ รุจะศิริ พิธีกรภาษาอังกฤษ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการ ขจัดคราบน้ำมันกรณีพบน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลหรือจุดขน ถ่าย ในทะเล (SPM)

สําหรับสถานการณ์ในวันนี้โซน A บริเวณกองพันทหารราบที่ 7 ถึงศูนย์วิจัยกรมประมง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ปัจจุบันไม่มีคราบน้ำมันขึ้นชายฝั่งทะเล

ในพื้นที่ โซน B บริเวณศูนย์วิจัยกรม ประมงถึงหาดแม่รําพึง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ปัจจุบันมีฟิล์มน้ำมันบาง ๆ และคราบน้ำมันดิบ เล็กน้อย

โซน C บริเวณหาดแม่รําพึงถึงลานหินขาว ระยะทาง 2 กิโลเมตร ปัจจุบันมีฟิล์มน้ำมัน บาง ๆ

โซน D บริเวณลานหินขาวถึงเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ระยะทาง 2 กิโลเมตร ปัจจุบันมีฟิล์มน้ำมันบาง ๆ

โซน E 1 บริเวณเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด ยังไม่มีคราบน้ำมันขึ้น ชายฝั่งทะเล

ส่วนโซน E 2 บริเวณเกาะเสม็ด ปัจจุบันไม่มีคราบน้ำมันขึ้นชายฝั่งทะเลในพื้นที่

ส่วนการปฏิบัติงานในพื้นที่วันนี้ บริษัท SPRC ได้มีการเตรียมเรือไปบริเวณอ่าวเพ และเกาะเสม็ด จํานวน 4 ลํา พร้อมกางบูมกั้นหากมีคราบน้ำมันดิบไหลเข้าบริเวณดังกล่าว เรือลาดตระเวน 2 ลํา

ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณอ่าวเพและเกาะเสม็ดแล้ว ยังไม่มีคราบน้ำมันดิบเข้ามาในพื้นที่ ส่วนแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่กลางทะเลเวลานี้ ยังไม่มีคราบน้ำมันกลางทะเลมีเพียง Tarball ในทะเล

error: Content is protected !!