Breaking News

คณะแพทย์ฯ ม.มหิดล – แพทยสภา เรียกร้องกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 รับผิดชอบสังคมให้ข้อมูลจริง พร้อมคำแนะคนกลับจากตปท.

ภาพโดย Gino Crescoli จาก Pixabay

Onlinenewstime.com : จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศขณะนี้ ส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยและสูญเสียอย่างมาก  ทำให้ทุกประเทศต้องการให้การระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น มีการชะลอให้ช้าที่สุด มีผู้ป่วยน้อยที่สุด จึงได้มีการขอความร่วมมือให้งดการเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดในช่วงนี้ โดยสาเหตุหนึ่งของการระบาด คือ การที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ซึ่งได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดสูงยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อได้ต่อเนื่อง และไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเมื่อเจ็บป่วย ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้ล่าช้า

ดังเช่นกรณีผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและมีอาการไข้ ไอ หายใจลำบาก เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่เปิดเผยประวัติการเดินทาง ทำให้บุคคลใกล้ชิดทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ไม่ทันเตรียมตัวป้องกันการติดต่ออย่างถูกต้อง อันอาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างต่อ

CR. mahidol.ac.th

ดังนั้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้อง D 204 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา แถลงข่าวเรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง

CR. mahidol.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1  และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าว “เรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง” พร้อมด้วย 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพิน  ศุพุทธมงคล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเรียกร้องให้ผู้มีประวัติเสี่ยงตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ร่วมกันรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และต่อประเทศชาติ  หยุดการแพร่กระจายโรค  โดยการแยกตัวจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค หากเจ็บป่วยต้องให้ประวัติที่แท้จริงเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย

พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับประชาชน และครอบครัวที่เดินทางไปต่างประเทศอในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!