fbpx
Breaking News

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลเปิดตัว 2 ชุดทดสอบ ตอบโจทย์ผู้บริโภคใส่ใจความสะอาดและปลอดภัย

Onlinenewstrime.com : จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้หลายคนวิตก ถึงผลกระทบเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร ที่จะจำหน่ายในช่วงเทศกาลกินเจ 17 – 25 ตุลาคม 2563  ที่จะถึงนี้ โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางตลาดชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์ Y-blue (Surface protein contamination kit) และชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ หรือ MT Pest easy test (MT Pesticide test for vegetables and fruits) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ที่ใส่ใจในเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของอาหาร ในราคาที่จับต้องได้

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากที่ทางคณะฯ ได้ริเริ่มจัดตั้ง บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด (MT InnoTrex Co.,Ltd.) ขึ้น เพื่อผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตามโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์

โดยได้มีการจัดตั้งโรงงานต้นแบบ เพื่อรองรับการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจ และร่วมมืออย่างยิ่งจากคณาจารย์ และนักวิจัยภายในคณะฯ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบริษัทเอกชน ผู้ร่วมลงทุน

 ล่าสุด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบผลสำเร็จในการผลักดันผลิตภัณฑ์ Y-blue และ MT Pest easy test สู่ตลาดอุตสาหกรรมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถตอบสนอง ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และผู้บริโภคโดยทั่วไป ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตขึ้นเองได้ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสูง

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำผลิตภัณฑ์ Y-blue ว่าเป็นนวัตกรรมทดสอบคราบโปรตีน ที่ตกค้างบนพื้นผิว สัมผัสอาหารที่มีความไวสูง กล่าวคือ สามารถตรวจพบโปรตีนซึ่งมีอนุภาคที่น้อยกว่า 50 ไมโครกรัมได้ และมีความไวกว่าน้ำยาทดสอบที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป ซึ่งโปรตีนที่ตกค้าง นอกจากจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียแล้ว ยังมีผลต่อผู้ที่แพ้โปรตีนอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ Y-blue สามารถใช้ทดสอบได้ ทั้งโปรตีนพืช และสัตว์ ซึ่งก่อนวางตลาด ได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในห้องปฏิบัติการ และใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน และคาดว่าจะสามารถทำส่วนแบ่งทางการตลาดในระดับประเทศ  และขยายผลสู่ระดับอาเซียนได้ต่อไปในอนาคต

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อภิลักษณ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เจ้าของผลงานนวัตกรรม MT Pest easy test กล่าวว่า ชุดทดสอบที่คิดค้นขึ้นนี้ สามารถตรวจสารตกค้างสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ได้ อย่างรวดเร็วภายในเวลา 45 นาที พร้อมด้วยอุปกรณ์และคู่มือใช้งานที่เข้าใจง่าย

 ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ MT Pest Easy Test ทดสอบสารตกค้า งสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการเตรียมตัวอย่าง ด้วยการสับผักหรือผลไม้ที่ต้องการทดสอบให้ละเอียด แล้วใส่ในหลอดเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดยาฆ่าแมลงออกจากผักและผลไม้

เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอน ที่แนะนำในคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์จนครบถ้วนแล้ว จะสามารถทราบผลได้ทันที ด้วยการเทียบสีที่ได้จากการทดสอบ โดยสีเข้ม หมายถึง ผักหรือผลไม้ที่นำมาทดสอบนั้น มีความปลอดภัย สีจาง หมายถึง มีสารเคมีกำจัดแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย และสีขาว หมายถึง มีสารสารเคมีกำจัดแมลงในระดับที่เป็นอันตราย โดยสามารถทดสอบผักและผลไม้ได้ทุกชนิดในราคาไม่ถึง 100 บาทต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง

ทั้ง Y-blue และ MT Pest Easy Test เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค ที่ใส่ใจในเรื่องอาหารสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลกินผัก หรือเทศกาลกินเจที่จะถึงนี้

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!