fbpx
Breaking News

กสร.ขอความร่วมมือให้ลูกจ้างได้หยุดงานกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

holiday on oct

Onlinenewstime.com : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 – วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ หรือจัดเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี

เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 รวมทั้งจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จากเดิมคือ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤศจิกายน และวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ หรือจัดให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากนายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!