fbpx
News update

กลุ่มธุรกิจ TCP ผนึก CROWN ตั้งโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม ป้อนตลาดส่งออก

  Onlinenewstime.com : กลุ่มธุรกิจ TCP และ คราวน์ โฮลดิ้งส์ สองผู้นำระดับโลกผสานความแข็งแกร่งตั้งโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมภายใต้ชื่อ Crown TCP งบร่วมลงทุน 1,500 ล้านบาท คาดกำลังการผลิตกว่า 820 ล้านกระป๋อง/ปี เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ของกระทิงแดง (Red Bull) ส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

  โรงงาน Crown TCP จากความร่วมมือของ Crown ผู้นำการผลิตแพคเกจจิ้งส่งเสริมแบรนด์สินค้า และ กลุ่มธรกิจ TCP ผู้นำในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานเรดบูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26,400 ตร.ม. ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี

  มีกำลังการผลิต 820 ล้านกระป๋อง/ปี รองรับความต้องการของตลาดส่งออกกระทิงแดง (Red Bull) และเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ มาตรฐานคุณภาพ และนำนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับโลก มาสู่อุตสาหกรรมการผลิตและแรงงานไทย

  ก้าวสู่ยุค Thailand Industry 4.0 ด้วยการใช้ระบบ Smart Manufacturing ยกระดับกระบวนการผลิตและบริหารจัดการโรงงานด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะอย่างครบวงจร ทั้งด้านคุณภาพการผลิต การจัดการพลังงานและทรัพยากรต่างๆ

  การจัดการหมุนเวียนขยะและน้ำเสีย และความปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทั้ง 2 องค์กร ทั้งนี้ โรงงาน Crown TCP สามารถขึ้นรูปกระป๋องอะลูมิเนียมที่มีความบางที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้พลังงาน เพียง 0.245 มม.

  นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “ความร่วมมือคือกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน สำหรับการร่วมทุนกับ Crown ในวันนี้ จึงเป็นการส่งเสริมพันธมิตรธุรกิจยั่งยืนที่เป็นมากกว่าคู่ค้า ตามเป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”

  โรงงาน Crown TCP ไม่เพียงแต่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ แต่ยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออก 100% สร้างรายได้เข้าประเทศ ทั้งยังก่อให้เกิด
  การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก

  นอกจากนี้ การที่ TCP ร่วมลงทุนเปิดโรงงานเอง ทำให้เราสามารถกำหนดและควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวเองได้แต่ต้น โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน”

  นายโก๊ะ ฮอก ฮ๊วด ประธาน บริษัท คราวน์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “บริษัทคราวน์ฯ เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดโลหะระดับโลก มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจ TCP

  เราเชื่อมั่นว่าการร่วมทุนในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จบทใหม่ของกลุ่มธุรกิจ TCP นอกเหนือจากความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ Red Bull อันเป็นตำนานและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น”

  การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโรงงาน Crown TCP
  • น้ำ ลดการใช้น้ำได้สูงสุดในเครือโรงงานของ Crown ในเอเชีย ลดการใช้น้ำมากกว่าปีละ 2 ล้านลิตรจากกระบวนการผลิต และนำน้ำจากกระบวนการผลิตหลังบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพาเลท ล้างถนน และใช้สำหรับห้องน้ำ โดยสามารถประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 3 tonCO2e ต่อปี
  • ขยะ บริหารจัดการให้เป็นโรงงาน Zero Waste to Landfill และนำขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไม้พาเลท และวัสดุห่อหุ้มต่างๆ มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน  เช่น มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากเดิมที่นำไปฝังกลบ เปลี่ยนเป็นการนำไปรีไซเคิลทำเป็นส่วนผสมอิฐ ทำให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 202 tonCO2e ต่อปี
  • อากาศ มีการติดตั้ง RTO หรือเครื่องฟอกอากาศของเตาเผากำจัดกลิ่น เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งคุณภาพของอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องมีมาตรฐานที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมกำหนด
  • พลังงาน ระบบ Timer ควบคุมการเปิด-ปิดไฟในโรงงาน  โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า 75,000 kwh ต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากว่า 45 tonCO2e ต่อปี
  • แผนการติดตั้ง Solar Roof ในปี 2023  สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 650 tonCO2e ต่อปี
  • การลดการใช้ฟิล์มในการพันพาเลทกระป๋อง สามารถลดขยะและลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 20 tonCO2e ต่อปี
  • ด้วยการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว คาดว่าโรงงาน Crown TCP จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2023 ลงได้เกือบ 1,000 tonCO2e ต่อปี
  error: Content is protected !!