fbpx
News update

กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศแผน 3 ปี ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

Onlinenewstime.com : กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศแผน 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) เดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน มุ่งเน้น 5 มิติหลักเสริมสร้างความสามารถการแข่งขัน ขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ปักธงผู้นำด้านการบริการสุขภาพเป็นเลิศและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมชัดเจน

“ซีอีโอ” เผยเห็นโอกาสความต้องการสุขภาพเพิ่มขึ้น เตรียมส่งสินค้าใหม่จับตลาด-เศรษฐกิจไทยเป็นบวก ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เป็นโอกาสของประกันสะสมทรัพย์และประกันชีวิตควบการลงทุน ชี้ทุกกระบวนการรับประกันจะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 5 ปี    

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยว่า ในปี 2564 แม้ธุรกิจประกันชีวิตโดยรวม จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แต่โดยภาพรวมช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 เบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งระบบอยู่ที่ 545,039 ล้านบาท เติบโต 2.56% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน (ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย)

โดยเป็นการเติบโตของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ (Health Insurance) และประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit-Linked) แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว(Single premium)  สำหรับผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันชีวิต สามารถเติบโตได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม    

สำหรับในปี 2565 กรุงเทพประกันชีวิตมองเห็นโอกาสของธุรกิจประกันชีวิต จากความต้องการประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลการเจ็บป่วยและความยุ่งยากในการเข้ารับการรักษากรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จากสวัสดิการพื้นฐาน และความกังวลเกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่างๆ

ประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจไทยที่เป็นบวก ขณะที่แนวโน้มเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร(Yield Curve) ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้น เป็นโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์และประกันชีวิตควบการลงทุนอีกด้วย และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จะช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีความจำเป็นในการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ การหันมาขายประกันชีวิตของธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ทำให้เกิดช่องทางการขายใหม่ๆ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี อาทิ ธุรกิจด้านโทรคมนาคม ธุรกิจออนไลน์ และธุรกิจอื่นๆ ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ หรือสถาบันการเงินด้านอื่นๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์การเงินแบบครบวงจร การลงทุน การออม และประกันภัยประกันชีวิต   

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกรุงเทพประกันชีวิต และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัทจึงได้กำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) เพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน (a journey towards sustainable future)

มุ่งเน้น 5 มิติหลักขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย   

1. Health บริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ (Excellent Health Services) โดยมุ่งพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน ซึ่งปัจจุบันมีแผนความคุ้มครองสุขภาพ ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เช่น Prestige Health แผนความคุ้มครองทุนประกันสูงพิเศษ และความคุ้มครองด้านสุขภาพยามเดินทางต่างประเทศ และ Happy Health แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพที่ครอบคลุมห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาล และมอบความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อการรักษา

และมีแผนสินค้าใหม่ที่ได้วางขายคือ Value Health แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพ เพื่อความคุ้มครองที่เพิ่มจากที่มีอยู่ กับสินค้า Value Health แผนความคุ้มครองด้านสุขภาพเด็ก   

นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบนิเวศด้านสุขภาพ(Health Ecosystem) ด้วย BLA Health Services ที่มอบความอุ่นใจด้วยบริการสุขภาพครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น BLA Health Partner, BLA Every Care และ E-Services โดยที่ผ่านมาโครงการ Care@Home ที่กรุงเทพประกันชีวิตมอบให้แก่ลูกค้าในสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ประสบปัญหา Home isolation จากโควิด-19 เฟสที่ 1 เริ่มในเดือน ส.ค.2564 และโครงการ Care@Home เฟสที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 เป็นต้นไป

และจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของกรุงเทพประกันชีวิตในการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร จากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้า(Net Promoter Score: NPS) ในปี 2564 อยู่ที่ 44% ปรับตัวเพิ่่มขึ้น 4% จากปี 2563   

2. Wealth ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น 1. ประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล (participating policy) จุดเด่นคือ วางแผนชีวิต วางแผนการลงทุน ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินต้นไม่สูญหาย วางแผนการศึกษาบุตร และวางแผนลดหย่อนภาษี 2. ประกันชีวิตควบการลงทุน วางแผนเพื่อเป้าหมายต่างๆ ครบจบในกรมธรรม์เดียว สามารถปรับลดสัดส่วนความคุ้มครองและการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่น มีกองทุนรวมระดับคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรจากนักวิเคราะห์การลงทุนของกรุงเทพประกันชีวิตสำหรับจัดพอร์ตลงทุน และมีที่ปรึกษาทางการเงินและระบบทำงานเพื่อการวางแผนการเงินที่ตอบเป้าหมายชัดเจน   

3. Digital Insurance ทุกกระบวนการรับประกัน ในรูปแบบดิจิทัล ภายใน 5 ปี ตั้งแต่กระบวนการขาย การออกกรมธรรม์ การบริการกรมธรรม์ และการต่ออายุกรมธรรม์ รวมไปถึงส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ โดยมีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App   

4. Channel การเพิ่มช่องทางการขาย มีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและโอกาสทางการตลาด โดยพัฒนาคุณภาพช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ผ่านโครงการ Smart Agent, Smart FA และ Smart Leader โดยมีโครงสร้างแผนรายได้และเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้ทีมขายมุ่งสู่เส้นทางการเติบโตยั่งยืน ขณะเดียวกันสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายมุ่งสู่ผู้นำช่องทางขายประกันออนไลน์ แบบประกันหลากหลายประเภท อาทิ การออมทรัพย์, การเกษียณ และสุขภาพ โดยข้อมูลปี 2564 กรุงเทพประกันชีวิตมีสัดส่วนเบี้ยประกันรับรายใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก    

5. Social Responsibility ขยายบทบาทและหน้าที่ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางการเงินเพื่อวางแผนชีวิตให้มั่นคง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการสังคม จิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

อนึ่ง บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต เป็น 1 ใน 146 บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 และได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารดีเด่น ปี 2564 อันดับ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) และรางวัลสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค “Most Admired Company Award” จาก Business+ และองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชีย “Asia’s Best Employer Brand Awards 2021” และ HR Excellence Awards 2021 Thailand : Leadership Development ระดับ Bronze

error: Content is protected !!