fbpx
Breaking News

กรมอนามัย แนะสูงวัย ดูแลสุขภาพช่องปาก ยึดหลัก 2-2-2 ลด หวาน-เหนียว-แข็ง

Onlinenewstime.com : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้สูงอายุดูแลทำความสะอาดช่องปาก โดยยึดหลัก 2-2-2 คือ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ โดยเน้นช่วงก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ลดกินอาหารหวาน เหนียว แข็ง เน้นกินผักผลไม้ที่มีกากใย ตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มักพบบ่อย คือการสูญเสียฟัน จนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ ส่วนหนึ่งสูญเสียฟันทั้งปาก และมากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุที่มีฟัน พบโรคในช่องปากที่ไม่ได้รับการรักษา และมีโอกาสสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น

โดยปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบบ่อย พบว่า ร้อยละ 52.6 เป็นโรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 36.3 เป็นโรคปริทันต์ และร้อยละ 16.5 เป็นรากฟันผุ

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 18 ต้องการใส่ฟันเทียมบางส่วน ร้อยละ 6.5 ต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปาก และเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเป็นร้อยละ 18.9 ในผู้สูงอายุ 80-85 ปี ซึ่งจากผลการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ในปี 2560 พบว่า ผู้สูงอายุ จะเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันสูงที่สุด พบค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่มีในช่องปากประมาณ 19 ซี่/คน และผู้สูงอายุกว่า ร้อยละ 60 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่

ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทย ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยสูงอายุ จะช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ โดยควรลดกินอาหารหวาน เหนียว เนื่องจากอาหารประเภทนี้ จะเกาะติดผิวฟันเป็นเวลานาน ทำความสะอาดยาก เสี่ยงเกิดฟันผุ และควรหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันแตกขณะเคี้ยวได้ เน้นกินผักผลไม้ที่มีกากใย

ทางด้าน ทันตแพทย์ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเสริมว่า ประชาชนทุกกลุ่มวัย ควรดูแลทำความสะอาดช่องปากและฟั เป็นประจำวัน โดยยึดหลัก 2-2-2 คือ แปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

โดยเน้นช่วงก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ให้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่       ทุกด้าน และไม่กินขนม หรืออาหารหวานหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้

นอกเหนือจากนั้น ควรเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพร่างกายและฟัน หลีกเลี่ยงปัจจัย และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก

สำหรับผู้สูงอายุที่เหลือฟันแท้น้อยกว่า 20 ซี่ และใส่ฟันเทียมทดแทน ต้องถอดออกมาทำความสะอาด หลังอาหารทุกมื้อ ก่อนนอนให้ถอดออกแช่น้ำสะอาดทุกครั้ง และควรไปพบทันตแพทย์ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจสภาพฟัน เหงือก รวมทั้งเนื้อเยื่อในช่องปาก และซ่อมเสริมฟันเทียม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ไม่หลวมหรือคม จนเหงือกและลิ้นเป็นแผล เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!