fbpx
News update

กรมอนามัยเผย “ค่าฝุ่นจิ๋วขึ้นสูง” แนะกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง ออกนอกบ้านสวมหน้ากากป้องกัน

Onlinenewstime.com : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยค่าฝุ่น PM2.5  สูงในหลายพื้นที่ของประเทศ แนะกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงอยู่กลางแจ้ง ถ้าจำเป็นออกจากบ้านควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานคุณภาพอากาศของวันที่ 10 เมษายน 2565 พบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในหลายพื้นที่ โดยภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 44 – 101 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 48 – 110 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 57 – 94 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดได้ 58 – 99 มคก./ลบ.ม.

ซึ่งศกพ.ได้คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พบว่าในช่วงวันที่ 10 – 12 เมษายน 2565 ควรมีการเฝ้าระวังสุขภาพ เนื่องจากสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นในพื้นที่ ประกอบกับสภาพอากาศที่นิ่ง การยกตัวของมวลอากาศต่ำ มีจุดความร้อนมีจำนวนมาก  ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองสูงขึ้น

นายแพทย์สุวรรรณชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด

รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง เช่น ตำรวจจราจร แม่ค้าริมถนน พนักงานกวาดถนน คนขับรถรับจ้าง ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถสามล้อ พนักงานส่งอาหาร และ ผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง จึงควรดูแลและป้องกันสุขภาพตนเองและครอบครัว 

หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยา และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม และทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาด ปราศจากฝุ่น

“ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเริ่มมีการเดินทางกันมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าฝุ่นสูงขึ้นตามไปด้วย จึงขอความร่วมมือจากประชาชนหากเดินทางให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศด้วยการดูค่าAQIได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอพพลิเคชั่น “Air4thai” ของกรมควบคุมมลพิษ และสามารถประเมินอาการจากการรับสัมผัสฝุ่นละออง และพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นนละออง ได้ที่ https://4health.anamai.moph.go.th” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

error: Content is protected !!