fbpx
Breaking News

กรมสรรพากรคืนภาษีให้นักท่องเที่ยวด้วย Blockchain

Onlinenewstime.com : กรมสรรพากรพร้อมด้วยกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวการนำระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application ที่แรกของโลก (The World’s First VAT Refund for Tourists App powered by Blockchain)

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นับเป็นการพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวแบบ Digital เต็มรูปแบบ

ซึ่งจะทำให้การพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าให้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานนี้ด้วย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!