Breaking News

กรมพัฒน์ฯ เยียวยาภาคธุรกิจและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา

Onlinenewstime.com : รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ เดินหน้าเยียวยาภาคธุรกิจและประชาชน ดึงกรมพัฒน์ฯ ลงพื้นที่ฟื้นฟูขวัญกำลังใจชาวโคราช พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา และจะทำต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งโดยส่วนตัว เป็นห่วงความรู้สึกของชาวโคราชเป็นอย่างมาก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในกระทรวงพาณิชย์ เร่งฟื้นฟูเยียวยาภาคธุรกิจและประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดสรรพกำลัง

เพื่อให้ชาวโคราช สามารถเดินต่อไปได้ด้วยความแข็งแกร่ง พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง”

“เบื้องต้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเยียวยาผู้ประกอบการ/ประชาชน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มาตรการระยะสั้น ได้แก่

 1. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย
  1. จัดกิจกรรมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำ / ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดทำบัญชี และการวางแผนทางภาษี โดยร่วมมือกับสำนักงานบัญชีคุณภาพในพื้นที่ จำนวน 2 สำนักงาน คือ บริษัท ขจรศรี (การบัญชี) จำกัด และ บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด
  2. ให้คำปรึกษาด้านการเงิน และการให้เงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ เพื่อฟื้นฟูกิจการ โดยร่วมมือกับสถาบันการเงิน ที่เป็นพันธมิตรกับกรมฯ ซึ่งกิจกรรมการให้คำปรึกษาฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โดยตนจะเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการและประชาชน ภายในศูนย์การค้าฯ ด้วย
  3. ขยายระยะเวลาการนำส่งงบการเงิน ให้แก่นิติบุคคลที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่ต้องนำส่งงบการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 โดยขยายระยะเวลา ที่ต้องนำส่งงบการเงินออกไปอีก 2 เดือน”
 2. มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่น และเกิดการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งเป็นมาตรการระยะยาว ได้แก่
  1. จัดสัมมนาภายใต้โครงการ “บัญชี…ชี้ช่องรวย” โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ (CPD) ได้ 6 ชั่วโมง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน และการใช้ข้อมูลทางบัญชี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และนิสิตนักศึกษา จำนวน 300 ราย
  2. จัดกิจกรรม MOU ภายใต้โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ – ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา – ม.วงษ์ชวลิตกุล – วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ รวมถึง การจัดอบรมให้ความรู้การทำการค้าออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น
  3. ดำเนินกิจกรรม/การอบรมสัมมนาที่กรมฯ กำลังจะจัดทั้งหมดตลอดปี 2563 ในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ศูนย์การค้าใกล้เคียง โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า หรือลานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจโคราชกลับมาสดใสอีกครั้ง”

“นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ร่วมดำเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด และสร้างความคึกคักให้แก่เมืองโคราช

ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญ ที่จะทำให้เมืองโคราชสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยความแข็งแกร่ง นับเป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ ที่แสดงให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเห็นว่า “คนไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใด เมื่อเจอเหตุการณ์เดือดร้อนก็พร้อมที่จะรวมพลังช่วยเหลือและไม่มีวันทิ้งกัน” รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!