fbpx
Breaking News

กรมพัฒน์ฯ จับมือ Shopee นำร่องโครงการ Shopee Bootcamp for Trainer

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรตามวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  ประกอบด้วย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และช้อปปี้ พลิกโฉมการขายสินค้าเกษตรสู่การตลาดออนไลน์ ปรับวิธีคิด/เปลี่ยนแนวทางการตลาด เน้นเติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น พร้อมเผยเคล็ดลับปรับตัวให้อยู่รอดได้ ในยุค New Normal รองรับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค มั่นใจ การค้าออนไลน์ เป็นพระเอกกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เร่งผลักดันเกษตรกรไทย ให้สามารถขยายช่องทางการตลาดเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ รองรับการดำเนินชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ Shopee ตลาดกลางออนไลน์ขนาดใหญ่

โดยเฟ้นหาเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ที่มีความพร้อม เพื่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนเรียนรู้ ด้านการทำตลาดออนไลน์ในหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้ชื่อ Shopee Bootcamp for Trainers ผ่านช่องทาง www.shopee-elearning.com

ซึ่งมีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ พัฒนาศักยภาพ เข้าสู่การเป็น “เทรนเนอร์” เพื่อให้มีความสามารถ ในการเป็นพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรไทยในจังหวัดของตนโดยเป้าหมายสุดท้าย คือการสร้างยอดขายเพิ่มเติมรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอย่างยั่งยืน

อธิบดี กล่าวต่อว่านอกจากหลักสูตรการสร้างเทรนเนอร์แล้ว การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรไทย ก็เป็นสิ่งที่กรมฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน โดยจะให้ความรู้ผ่านหลักสูตร e-Learning ภายใต้ชื่อ Shopee e-Learning

โดยแบ่งศักยภาพความพร้อม ของแต่ละบุคคล ให้เหมาะสมเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพใน 2 กลุ่ม ได้แก่

1) เกษตรกรที่มีความพร้อมในการสร้าง และการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ จะใช้หลักสูตร “20 นาที พร้อมขาย” โดยให้เกษตรกรสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง

2) กลุ่มเกษตรกร ที่ขาดความพร้อมในการสร้างและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ จะมีเจ้าหน้าที่จากสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ผ่านหลักสูตร “ผู้ฝึกสอนมือโปร” มาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ (Train the Trainers) เพื่อช่วยให้คำแนะนำเกษตรกรในการสร้างร้านค้าออนไลน์ต่อไป

 “สำหรับเป้าหมายของโครงการ Shopee Bootcamp for Trainer คือการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ในทุกระดับ ตามวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หากเกษตรกรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือไม่มีการทำการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพพอ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้น้อย

กรมฯ จึงเน้นการให้ความรู้ ในการทำการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกร รวมถึงการจัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขายให้ผู้บริโภค เพื่อให้การเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรสามารถเกิดขึ้นได้จริง”

“นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ Shopee ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสนับสนุนเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างรากฐานการทำธุรกิจออนไลน์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้อีคอมเมิร์ซ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชน เป็นช่องทางการขยายตลาด ไปสู่สากลและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ในปี 2564 คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 5 ล้านล้านบาท” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!