fbpx
News update

ผอ.สวนสัตว์ แจงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง 6 คืบหน้ากว่าแผนกำหนด คาดตุลาเสาเข็มอาคารต้อนรับและอาคารศูนย์การเรียนรู้เรียบร้อย

Onlinenewstime.com : นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย(อสส.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่คลอง 6 บนพื้นที่พระราชทาน 300 ไร่ ว่า หลังจากที่องค์การสวนสัตว์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับทางกิจการร่วมค้า  RSDT ที่มี บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เป็นแกนนำ ได้ระดมคนงานนับร้อยคนเข้าพื้นที่อย่างพร้อมเพรียง

รวมถึงได้นำเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำงานมาเต็มกำลัง งานจึงมีความก้าวหน้าไปมากกว่าแผนที่วางไว้พอสมควร อีกทั้งการทำงานทุกอย่างก็ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆ

“ทางเราได้มีการประชุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์ ได้เห็นงานมีความก้าวหน้าไปมาก  ทั้ง งานขุดสระตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมาก ส่วนบ่อเก็บน้ำของโครงการก็คืบหน้ากว่า 60%  งานถมดินได้นำดินชั้นดีมาถมประมาณ 10% ตอนนี้อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็มกำลังทยอยเอาปั้นจั่นมาเพิ่ม

คาดว่าเดือนตุลาคม งานเสาเข็มอาคารต้อนรับและอาคารศูนย์การเรียนรู้น่าจะแล้วเสร็จ ในช่วงหน้าฝนต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวในการขนดินและ ต้องระบายน้ำ

ในระหว่างการก่อสร้างต้องดูแลสิ่งแวดล้อม ต้องล้างถนนที่มีดินตกตามรายทาง ติดตั้งเครื่องวัดมลพิษ รวมถึงมลพิษทางเสียงด้วย ส่วนการเคลียริ่งพื้นที่ทางองค์การสวนสัตว์ดำเนินการไปแล้ว กว่า 90%” นายอรรถพร กล่าว

นายอรรถพร กล่าวอีกว่า ส่วนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก ทางองค์การสวนสัตว์จัดทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ไปสร้างความสัมพันธ์และให้ความรู้กับชุมชนและชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อให้เข้ามามีส่วนรับรู้ในการทำงานว่าแผนงานแต่ละขั้นตอนมีความคืบหน้าอย่างไร งานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่

“เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความโปร่งใส โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ตนพร้อมคณะและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควบคุมงาน รับการตรวจเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ(ปปท.) ในการติดตามโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2566-2568

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายป้องกันและลดโอกาสการทุจริต รวมทั้งให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความคุ้มค่าตามแนวทางการดำเนินการ ตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ประเมินชี้วัดความเสี่ยงการทุตริจเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่” นายอรรถพร กล่าว

error: Content is protected !!