fbpx
News update

ชวนเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1 พันปี แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 7 ของไทย

Onlinenewstime.com :  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย UNESCO ประกาศรับรอง “เมืองโบราณศรีเทพ” เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ และเป็นโบราณสถานสำคัญ ที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่ง

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ซึ่งมีชื่อเดิมว่า เมืองอภัยสาลี สร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี

ภายในอุทยานฯ มีโบราณสถานและสถานที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูล เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณสถานของเมืองโบราณศรีเทพ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการ และส่วนจำหน่ายหนังสือ สินค้าที่ระลึก อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี เป็นอาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกช้างที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อ พ.ศ. 2531

ปรางค์สองพี่น้อง ลักษณะเป็นปรางค์ 2 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ พบทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปารพตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอุศุภราช อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนต่อนครวัด

ปรางค์ศรีเทพ เป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะเขมรหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สร้างด้วยอิฐและศิลาแลง ฐานล่างก่อด้วยศิลาแลงเป็นฐานบัวลูกฟักแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมเขมรทั่วไป เรือนธาตุก่อด้วยอิฐ

ในการขุดค้นบริเวณนี้ พบชิ้นส่วนทับหลังรูปลายสลักอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 โบราณสถานเขาคลังใน สร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12

โดยผังเมืองและศิลปะการก่อสร้างเป็นสมัยทวารวดีซึ่งคล้ายกับการค้นพบที่จังหวัดนครปฐม และเมืองโบราณบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี มีการใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ที่ฐานมีรูปปูนปั้นบุคคลและสัตว์ประดับเป็นศิลปะสมัยทวารวดี

เชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติจึงเรียกว่า “เขาคลัง” โบราณสถานเขาคลังนอก มีลักษณะเป็นมหาสถูป อาจรับคติการสร้างจากพุทธศาสนามหายานที่นิยมสร้างอาคารบนฐานสูง รูปแบบผังมณฑลจักรวาล พบโบราณวัตถุสำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี สลักจากหินทรายสีเขียว มีลักษณะประทับยืนปางแสดงธรรม (วิตรรกะ) 2 พระหัตถ์ และ ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ เป็นศาลที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั่วไป โดยจะมีงานบวงสรวงทุกปี ในวันขึ้น 2-3 ค่ำ เดือน 3 ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เปิดทุกวัน เวลา 08.00–16.30 น.

สำหรับค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท รถยนต์คันละ 50 บาท สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรบรรยาย ติดต่อโดยตรงได้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โทร. 0 5692 1322, 0 5692 1317

อย่างไรก็ตาม สำหรับค่าเข้าชมในระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “ศรีเทพกับมรดกโลก” บริเวณพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึง 14 มกราคม 2567 เพื่อรับทราบเรื่องราว คุณค่า และความสำคัญของเมืองโบราณศรีเทพ ถือเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

ข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาพ : กรมศิลปากร

error: Content is protected !!