fbpx
News update

กกต.รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.ปีพ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ

Onlinenewstime.com : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศอย่างการ สำหรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

     ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อไม่เท่ากัน เกิดจากกรณีผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไปเพียงประเภทเดียว แล้วไปลงคะแนนโดยไม่รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น      

จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 400 คน
พรรคเพื่อไทย            จำนวน112คน
พรรคก้าวไกล            จำนวน112คน
พรรคภูมิใจไทย      จำนวน68คน
พรรคพลังประชารัฐจำนวน39คน
พรรครวมไทยสร้างชาติจำนวน23คน
พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 22คน
พรรคชาติไทยพัฒนาจำนวน9คน
พรรคประชาชาติจำนวน 7คน
พรรคไทยสร้างไทย จำนวน5คน
พรรคเพื่อไทรวมพลัง จำนวน2คน
พรรคชาติพัฒนากล้าจำนวน1คน
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ รวม 100 คน
พรรคก้าวไกลคะแนนรวม14,438,851จำนวน3คน
พรรคเพื่อไทยคะแนนรวม10,962,522จำนวน2คน
พรรครวมไทยสร้างชาติคะแนนรวม4,766,408จำนวน13คน
พรรคภูมิใจไทยคะแนนรวม1,138,202จำนวน3คน
พรรคประชาธิปัตย์คะแนนรวม925,349จำนวน3คน
พรรคประชาชาติคะแนนรวม602,645จำนวน2คน
พรรคพลังประชารัฐคะแนนรวม537,625จำนวน1คน
พรรคเสรีรวมไทยคะแนนรวม351,376จำนวน1คน
พรรคไทยสร้างไทยคะแนนรวม340,178จำนวน1คน
พรรคประชาธิปไตยใหม่คะแนนรวม273,428จำนวน1คน
พรรคใหม่คะแนนรวม249,731จำนวน1คน
พรรคท้องที่ไทยคะแนนรวม201,411จำนวน1คน
พรรคชาติไทยพัฒนาคะแนนรวม192,497จำนวน1คน
พรรคเป็นธรรมคะแนนรวม184,817จำนวน1คน
พรรคพลังสังคมใหม่ คะแนนรวม177,379จำนวน1คน
พรรคครูไทยเพื่อประชาชนคะแนนรวม175,182จำนวน1คน

ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้  เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ได้ที่ https://official.ectreport.com/overview

error: Content is protected !!