fbpx
News update

ไทยวาโก้ ลงนาม MOU Upcycling for Life เพื่อการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร

บมจ.ไทยวาโก้ ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยได้ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะตกค้างในธรรมชาติจากท้องทะเลและชายฝั่ง ที่จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ ส่งเสริมทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยการนำขยะพลาสติกจากท้องทะเล ยกระดับมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในทะเล หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า อีกทั้งยังเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูการจัดการระบบนิเวศ และอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

โดยมี นางสาวนวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองประธานร่วม ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ซึ่งอินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET และเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นพันธมิตรสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนโครงการ นำขวด PET ที่รวบรวมได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และร่วมกันสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!