fbpx
News update

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แนะแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย กรณีเหตุการณ์โกดังเก็บพลุ-ประทัดระเบิดกลางตลาดมูโนะ จ.นราธิวาส

Onlinenewstime.com : ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์โกดังเก็บพลุ-ประทัดระเบิดอย่างรุนแรงกลางตลาดมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บรวมถึงบ้านเรือนประชาชน รถยนต์ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้ และเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยา บรรเทาความความสูญเสีย และความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ขอแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหาย ดังต่อไปนี้

1. หากท่านมีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันภัยสุขภาพ หรือรถยนต์ของท่านทำประกันภัยประเภท 1 หรือประเภท 2 (รถยนต์ไฟไหม้) ไว้ หรือบ้าน/อาคารของท่านทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย/ ประกันอัคคีภัย (กรณีมีความคุ้มครองภัยระเบิด)/ ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risks) ไว้ ให้แจ้งเหตุกับบริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้

2. หากท่านไม่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล/ ประกันภัยสุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ให้รอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าสาเหตุของการเกิดระเบิดในครั้งนี้เกิดจากการกระทำหรือความประมาทของผู้ใด เพื่อจะได้ดำเนินการเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับผิดชอบต่อไป โดยดำเนินการในเบื้องต้นดังนี้

2.1 กรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและการบาดเจ็บต่อร่างกาย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1) ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและตรวจรักษา

2) ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

3) ในกรณีเสียชีวิต ให้เตรียมใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเอกสารแสดงการเป็นทายาทตามกฎหมาย  

2.2 กรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ อาคาร บ้านพักอาศัย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1) ถ่ายภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยละเอียด เพื่อให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด จัดทำรายการความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด

2)  ให้ช่างหรือผู้รับเหมาประเมินราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด

3) หากมีการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ครบถ้วน

4) เตรียมเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

“ท่านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบที่อยู่และเบอร์ติดต่อของบริษัทประกันวินาศภัยได้ที่เว็บไซต์ www.tgia.org

สมาคมประกันวินาศภัยไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและห่วงใยต่อการบาดเจ็บและความสูญเสียของประชาชนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว สมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้” นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวในตอนท้าย

error: Content is protected !!