fbpx
News update

บสย. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับ SMEs

Onlinenewstime.com : นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ร่วมงาน SME DAY 2023“รวมพลังโต” กับ SME ACCESS จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับ 46 องค์กรพันธมิตร นำโดย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ SME ONE แหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อการยกระดับการพัฒนา MSME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นแหล่งจ้างงานสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ อาคารเพิร์ล แบงคอก พหลโยธิน

error: Content is protected !!