fbpx
News update

บสย. เปิดศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ยกทีมหมอหนี้ ลุยช่วย SMEs อยุธยา

Onlinenewstime.com : นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEsสัญจร

โดยมี นางสาวประภัสรา เนาวบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเขตภาคกลางให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

สำหรับโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร จัดโดย ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ร่วมกับ สำนักงานเขตภาคกลาง ทีมงานด้านการบริหารหนี้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ การขอสินเชื่อ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมหมอหนี้ จาก บสย. F.A. Center และ สำนักงานเขตภาคกลาง พร้อมกันนี้ บสย. ยังจัดทีมบริหารหนี้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือการปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้มาตรการ “บสย. พร้อมช่วย” 

ในโอกาสนี้ นายสรรพสิริ สินบวรเศรษฐ ผู้จัดการสำนักงานเขตภาคกลาง บรรยายและแนะนำ “โครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อเข้าถึงสินเชื่อ” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมขอรับคำปรึกษาอีกด้วย

error: Content is protected !!