fbpx
News update

กระชับความสัมพันธ์เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

Onlinenewstime.com : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. (ที่3จากซ้าย) นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ที่2จากซ้าย)

นำคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรม เงิน ทอง ผ้าทอ และเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดสุโขทัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือถึงความร่วมมือกันในอนาคต กับ นางสาวคาวะ โยโกะ ผู้ประสานงานหลัก เมืองสร้างสรรค์คานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น (ที่4จากขวา) ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ของยูเนสโก และนางสาวโอกาวา มาซาโกะ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว เมืองคานาซาว่า (ที่2จากขวา)

โดยมี นายมุรายามะ ทาคาชิ  นายกเทศมนตรี เมืองคานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น  ให้การต้อนรับ

error: Content is protected !!