fbpx
News update

มติเสียงข้างมากเลือก นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย

Onlinenewstime.com : เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีมติเสียงข้างมาก เลือกนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย

ทั้งนี้สำหรับการประชุมฯในวันนี้ มีผู้ร่วมลงคะแนน 728 คน เห็นชอบ 482 เสียง ต่อ ไม่เห็นชอบ 165 เสียง งดออกเสียง 81 เสียง

.

error: Content is protected !!