fbpx
News update

มีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส. เพื่อลดปัญหา”หนี้นอกระบบ” อย่างยั่งยืน

Onlinenewstime.com : ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” โดยเปิดช่องทางให้เกษตรกรลูกค้าและคนในครอบครัวที่มีหนี้นอกระบบและต้องการก้าวพ้นกับดักหนี้อย่างยั่งยืน แจ้งความต้องการง่าย ๆ เพียงลงทะเบียนผ่าน www.baac.or.th และ Line BAAC Family เพื่อนัดหมายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้ รวมถึงสนับสนุนเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การลงทุนสร้างอาชีพ สร้างรายได้

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของ ธ.ก.ส. ได้เปิดจุดให้คำปรึกษาที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเดินหน้าแก้ไขและป้องกันหนี้นอกระบบในครัวเรือนของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และผู้ที่มีปัญหาหนี้สามารถเข้าถึง ธ.ก.ส. ได้ง่ายขึ้น

จากเดิมที่ต้องเดินทางไปสาขา สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางออนไลน์ในโครงการ “มีหนี้นอกบอก ธ.ก.ส.” เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.baac.or.th และ Line Official Account: BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ภาระหนี้สิน และช่องทางติดต่อกลับในระบบ 

สำหรับเงื่อนไข ผู้ที่ลงทะเบียนต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือน โดยหนี้ที่มีต้องเป็นหนี้สินที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน และเป็นผู้ที่สามารถสร้างหรือมีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ 

กรณีผู้ขอกู้อายุมากกว่า 60 ปี ต้องมีทายาทหรือบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน เป็นลูกหนี้ร่วม และหลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะติดต่อกลับตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้ไว้ เพื่อนัดหมายวันเวลาในการเข้าพบพูดคุยและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

รวมถึงการเตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกว่า 1,000 ล้านบาท ภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิม หรือใช้ลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ เป็นต้น เช่น สินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน เพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก หรือใช้ที่ดินเป็นประกันหนี้วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี 

หากชำระหนี้ดีอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี อัตราดอกเบี้ยจะลดเหลือ ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 และร้อยละ 2 ต่อปี ตามลำดับ ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 20 ปี และสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินภายนอก วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท กรณีสงวนรักษาที่ดินวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 ปี เป็นต้น

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการเข้าไปสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ควบคู่กับการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อให้หลุดพ้นกับดักหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกรลูกค้าและบุคคลในครัวเรือนให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบของ ธ.ก.ส. ไปแล้วกว่า 710,123 ราย เป็นเงินกว่า 59,759.77 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวคาดว่า จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้ที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศและ Call Center 02 555 0555
error: Content is protected !!