fbpx
News update

SAM แฉกลโกงมิจฉาชีพแอบอ้างเป็น SAM หลากหลายรูปแบบ  เตือนภัยประชาชน อย่าหลงเชื่อโอนเงินหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

Onlinenewstime.com : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ขอแจ้งเตือนว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ที่ตั้งสำนักงานและช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ SAM หลอกลวงลูกค้า ประชาชนทั่วไปให้หลงเชื่อว่า SAM ให้สินเชื่อหรือเรียกรับผลประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ

ทั้งการปลอมแปลงเอกสารและใช้ตราสัญลักษณ์ทางราชการ  การนำชื่อบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ SAM เช่น กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไปใช้แอบอ้าง การสร้างเพจลอกเลียนแบบ SAM หรือลิงก์เชื่อมโยงปลอม

เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและทำให้ประชาชนสับสน หลงเชื่อและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นช่องทางของ SAM จริง  โดยเขียนข้อความในลักษณะเชิญชวนให้กู้เงิน ลูกค้าที่สนใจกู้เงินจะต้องโอนเงินให้มิจฉาชีพจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมล่วงหน้าก่อนจะอนุมัติเงินกู้และโอนเงินให้

ปัจจุบันมีผู้ถูกหลอกหลวงและโอนเงินไปตามบัญชีดังกล่าวหลายราย  ขณะนี้ SAM ได้รวบรวมข้อมูลและพร้อมดำเนินคดีกับมิจฉาชีพเหล่านั้นแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและรักษาชื่อเสียงขององค์กร ที่สำคัญที่สุด คือ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม SAM ขอยืนยันว่า SAM ไม่มีนโยบายให้สินเชื่อหรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น  และขอย้ำเตือนให้ลูกค้า ประชาชน เพิ่ม ความระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบแฝงและใช้ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวของ SAM แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  อย่า หลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัว หรือโอนเงินไปให้กับกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

และ SAM ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า SAM เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ NPL และการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย NPA รวมทั้งโครงการคลินิกแก้หนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและระบบเศรษฐกิจ สังคมไทยกลับคืนสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีความสงสัย เรื่องการแอบอ้างชื่อหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับ SAM หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามและติดต่อกับ SAM ได้ที่

1. บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด   Call Center 02 686 1800   Facebook บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด  แอดไลน์ @nplbysam และเว็บไซต์ www.sam.or.th

2. ทรัพย์สินรอการขาย NPA  Call Center 02 686 1888 Facebook ทรัพย์มือสองต้อง SAM แอดไลน์ @samline  และเว็บไซต์ www.sam.or.th

3. คลินิกแก้หนี้ by SAM  Call Center 1443   Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM แอดไลน์ @debtclinicbysam และเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com

error: Content is protected !!