fbpx
News update

เครือสหพัฒน์ จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ร่วมถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนา

Onlinenewstime.com : นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือสหพัฒน์ และแขกผู้มีเกียรติ ได้แก่ ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา, นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, พลเอก ธีรเดช มีเพียร, นายสุจริต ปัจฉิมนันท์, นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย และ นายวศิน เตยะธิติ ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดต่าง ๆ ใช้ในพิธีการวันสำคัญของทางวัด สืบทอดประพุทธศาสนาเป็นพุทธานุสติแก่พระพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

โดยองค์พระพุทธรูปที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้ เป็นองค์พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก 28 นิ้ว จำนวน 5 องค์ พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน้าตัก 8 นิ้ว จำนวน 28 องค์

พระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดหน้าตัก 8 นิ้ว จำนวน 28 องค์ พระนาคปรกลอยองค์เนื้อทองคำ จำนวน 28 องค์ และพระนาคปรกลอยองค์เนื้อสัตตะโลหะ จำนวน 2,828 องค์

ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร พุทธมณฑลสาย 2 

error: Content is protected !!