fbpx
News update

Robopin หุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ ของ Fujitsu แสดงออกทางอารมณ์ใกล้ชิดกับบุคคลได้

จากในปัจจุบัน ที่ “หุ่นยนต์” เข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราสนุกและมีความสะดวกมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น ใช้หุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ ที่ให้บริการในโรงพยาบาล หุ่นยนต์ใช้ท่าทางและเสียงมานำทางสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในเครื่องรับโดยอัตโนมัติ

ในกรณีนี้หุ่นยนต์จำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแสดงอารมณ์ การพยักหน้าและการแสดงออกทางสีหน้าทำให้รู้สึกปลอดภัย การติดต่อสื่อสารมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การสื่อสารทางวาจาโดยใช้รูปแบบข้อความอักษร และการสื่อสารอวัจนภาษาเช่นท่ามือภาษากายเสียงและการแสดงออกทางสีหน้าเป็นต้น

แนวโน้มดังกล่าวเป็นที่มาของการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ ของฟูจิตสึ ที่สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ (ปัญญาประดิษฐ์) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากตัวการ์ตูน ที่สามารถทำความเข้าใจและทำงานร่วมมือกับมนุษย์ได้ดีขึ้น เป็นโครงการที ฟูจิตสึ พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสภาพสังคมในเชิงพาณิชย์ ที่ชื่อว่า Robopin เป็นหุ่นยนต์สื่อสารขนาดเล็ก และเป็นหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการใช้งาน ที่สามารถแสดงอารมณ์ด้วยท่ามือและเปล่งแสงสีต่างๆบนใบหน้า  และจดจำใบหน้าด้วยกล้องถ่ายวีดีโอที่ฝังอยู่ตรงกลางใบหน้า พร้อมออกเสียง

รวมถึงแรงบันดาลใจท่ามือที่แสดงอารมณ์ของ Robopin มาจากการแสดงอารมณ์ที่มีลักษณะคล้ายตัวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวแสดงอารมณ์ที่ดีใจโกรธหรือเศร้าและมีความสุข โดยผ่านลักษณะภายนอกตัวละครที่เรียบง่ายรวมกับการแสดงออกทางสีหน้าและการกระทำที่เกินจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่มีชีวิตชีวา

 

การทำงานของ Robopin

Robopin มีมอเตอร์เพียง 6 ตัวโดยที่ 2 ตัวอยู่ส่วนศีรษะ 2 ตัวอยู่ที่แขนและ 2 ตัวอยู่ตามร่างกาย

อย่างไรก็ตาม Robopin ยังมีความสามารถในการกระทำต่างๆ โดยเปลี่ยนตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เพื่อแสดงอารมณ์และความตั้งใจของตัวเองได้ทันทีและเลียนแบบการกระทำของตัวการ์ตูน เช่น ก้มศรีษะลงให้ต่ำๆเพื่อแสดงการโค้งคำนับสามารถยกแขนทั้งสองข้างขึ้น ทำท่าทางไชโยสามารถก้มตัวลงอย่างเกินจริงเหมือนกับนักแสดงตลกและสามารถชี้ทิศทางด้วยนิ้วมือ

ดังนั้น Robopin สามารถใช้ท่ามือเพื่ออธิบายสิ่งต่างๆและถ่ายทอดข้อมูลด้วยวิธีที่รับโดยตรงและเข้าใจได้ง่าย

 

การแสดงสีหน้า

ไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับส่วนศรีษะของ Robopin สามารถแสดงสีหน้าได้ บนพื้นฐานการวิจัยความประทับใจต่อสีสันของผู้คนจะแสดงอารมณ์ โดยสีกระพริบและแสงสว่าง ตัวอย่างเช่นไฟ LED สีแดงหมายถึง “ความโกรธ”

สีชมพูหมายถึง “ความสุข” หรือ “ความยินดี”

สีฟ้าหมายถึง “ความเศร้า” และสับเปลี่ยนในระหว่างสีเหล่านี้หมายถึง “งงงวย”

 

การออกแบบที่เรียบง่ายโดยไม่มีบุคลิกภาพ

Robopin มีรูปร่างที่เรียบง่าย แต่สามารถแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันโดยผ่านการกระทำต่างๆ จากความคิดสมมุติที่บริษัทที่แตกต่างกันจะทำให้ Robopin ใช้สำหรับธุรกิจที่แตกต่างกัน

ในตอนแรกการออกแบบไม่มีบุคลิกพิเศษใดๆ มีบริษัทบางส่วนอาจจะหวังว่า ให้ Robopin มีสีที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับสีแบรนด์ของตนเอง หรืออาจจำเป็นต้องแต่งกายเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เนื่องจากการออกแบบลักษณะภายนอกมีความเรียบง่าย

ดังนั้น ไม่ว่าจะทาสีหรือแต่งกายใดๆ จะดูเหมือนว่า Robopin เป็นธรรมชาติมาก ยอมรับได้โดยไม่รู้สึกไม่สบายใดๆ

แม้ว่า Robopin มีพียงแต่รูปลักษณ์ที่เรียบง่าย แต่ก็สามารถแสดงอารมณ์ได้ โดยการกระทำต่างๆที่ สามารถทำได้ เช่น ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นจะเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ในกรุงโตเกียวในปี 2020 โดยใช้การบริการเชื่อมต่อระบบคลาวด์เพื่อให้การสนับสนุนภาษาต่างประเทศเช่น การบริการด้านปัญญาประดิษฐ์และบริการแปลภาษา Robopin จะช่วยให้บริการข้อมูล

ในขณะเดียวกัน ถ้าวาง Robopin ในตำแหน่งที่ไม่มีเคาน์เตอร์บริการ จะช่วยให้บริการด้านข้อมูลได้ เช่น เช่นในห้างสรรพสินค้า หรือการให้การบริการที่แผนกต้อนรับของโรงพยาบาล โดยการใช้ท่าทาง และการสนทนาเล็กน้อย สิ่งเหล่านี้ยังมีส่วนที่ตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วยเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!