fbpx
News update

นายกฯพร้อมรมว.ท่องเที่ยว เยือนด่านสะเดา จ.สงขลา หารือนายกฯมาเลเซีย พร้อมดันยอดนักท่องเที่ยวทะลุเป้า คาดเติบโตสูงกว่าปี 62

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือทวิภาคีกับ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ ด่านสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา พัฒนาการค้าและการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย พร้อมสำรวจจุดเชื่อมถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เร่งพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยการออกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย (Ease of Travelling)

รวมถึงการยกเว้นการยื่นแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นด่านที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียใช้เดินทางเข้าประเทศมากที่สุด (ประมาณ 100,000 คนต่อเดือน) เดิมต้องใช้ระยะเวลาในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ซึ่งภายหลังจากการยกเว้น ตม.6 ให้กับนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางผ่านด่านสะเดามีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางผ่านด่านนี้ต่อวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4-5% รวมถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ผลักดันให้ทั้งสองประเทศสามารถเดินทางระหว่างกันได้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศ

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6 ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในการผ่านแดน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 -15 พฤศจิกายน 2566 โรงแรมในพื้นที่จังหวัดสงขลามีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยร้อยละ 70 โดย ททท. และเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมมือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดเดือนธันวาคม 2566 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่

ทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียนิยม เดินทางข้ามแดนมาร่วมเฉลิมฉลองในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นตลาดนักท่องเที่ยวอันดับ 1 ที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด

โดยจากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 พฤศจิกายน 2566 มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 3.98 ล้านคน ทะลุเป้าหมายที่ ททท. ตั้งไว้ที่ 3 ล้านคน ในปี 2566

โดยมีแนวโน้มว่าภายในสิ้นปี จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียจะเติบโตสูงกว่าในปี 2562 (ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 4.2 ล้านคน 

นักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศไทยได้ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริปประมาณ 25,000 -26,000 บาท โดยร้อยละ 65 เป็นนักท่องเที่ยวแบบ FIT ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และกรุ๊ปทัวร์ร้อยละ 35

ขณะที่ร้อยละ 69 เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำ นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวไทยเพื่อพักผ่อนวันหยุดกับเพื่อนฝูง และครอบครัว โดยมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ สงขลา กรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม่ และกิจกรรมยอดนิยม ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย นวดและสปา แสงสียามค่ำคืน ชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และ กิจกรรมชายหาด

error: Content is protected !!