fbpx
News update

กอนช. ประชุมขับเคลื่อนรับมือเอลนีโญ เตรียมนัดแถลงสถานการณ์น้ำทุกสัปดาห์

Onlinenewstime.com : คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประชุมขับเคลื่อนรับมือเอลนีโญ เตรียมนัดแถลงสถานการณ์น้ำทุกสัปดาห์ ตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ของคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ กอนช. โดยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ว่า การประชุมในวันนี้ (13 มิ.ย. 66) เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ

รวมทั้งเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญของประเทศไทย โดยจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่า ปัจจุบันภาพรวมปริมาณฝนทั้งประเทศ ต่ำกว่าค่าปกติของฤดูฝน 5%

โดยขณะนี้ปรากฎการณ์เอนโซยังมีสถานะเป็นกลาง คาดว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญ ในช่วงเดือน ก.ค. นี้ ซึ่งจากการคาดการณ์ระยะสั้น 10 วันล่วงหน้า ยังไม่พบพื้นที่เสี่ยงภัยรุนแรง อย่างไรก็ตามอาจมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ตอนบนของประเทศ

สำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน (12 มิ.ย. 66) ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกัก จำนวน 37,402 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 53% ชองความจุรวม โดยในจำนวนนี้เป็นปริมาณน้ำใช้การ 13,865 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 29% โดยมีการจัดสรรน้ำไปแล้ว จำนวน 5,061 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 35% ของแผนทั้งหมด

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการเพาะปลูกข้าวนาปี 2566 ไปแล้วประมาณ 6 ล้านไร่ หรือคิดเป็นราว 35% ของแผนการเพาะปลูกทั้งหมด และในส่วนของการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังปี 2565/66 ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้มีจำนวน 9 ทุ่ง ที่เก็บเกี่ยวแล้ว 100% โดยเหลือเพียงทุ่งโพธิ์พระยาที่เก็บเกี่ยวไปแล้ว 80% โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ซึ่งกรมชลประทานจะติดตามอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือ เช่น กรมชลประทานได้ส่งรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและประชาชนในพื้นที่บ้านป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ และยังคงดำเนินการจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ฯลฯ โดยเน้นย้ำให้มีการติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมรายงานผลการแก้ไขปัญหาให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในระยะยาว 2 ปี เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในสภาวะเอลนีโญให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด รวมถึง กอนช. จะมีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำเป็นประจำในทุกวันอังคารของสัปดาห์ ตามข้อสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. และจะมีการแถลงข่าวผลการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยจะเริ่มต้นในวันอังคารที่ 20 มิ.ย. นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

14 มิถุนายน 2566

error: Content is protected !!