fbpx
News update

Trend watching 2024 ส่องเทรนด์ใหม่ใน 15 อุตสาหกรรม แบบไหนทำแล้วปัง

แน่นอนว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งจากวิกฤตทางการเงิน ภัยพิบัติ และโรคระบาด รวมไปถึงความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก และยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

“เศรษฐกิจแบบคาดหวัง” ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งจากแบรนด์ จากสินค้าและบริการที่ดีกว่า รวมทั้งประสบการณ์ของลูกค้า วันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ “เศรษฐกิจแลกเปลี่ยน”

ถือว่าเป็นยุคที่แบรนด์ต่างๆ จะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัญหายากและเร่งด่วนที่สุดในโลก จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ธุรกิจต้องศึกษาเทรนด์ที่ตอบโจทย์กับปัจจุบันนี้ และแสวงหาแนวทางเพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป

แนวโน้มความยั่งยืนที่มาแรง จนอุตสาหกรรมความงามต้องเพิ่มความเข้มข้น

แบรนด์ที่เพิกเฉยต่อเรื่องของความยั่งยืน อาจไม่สามารถอยู่รอดได้ เพราะแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่จำเป็นในมุมของผู้บริโภค ส่งผลให้คนรุ่นมิลเลนเนียล 50% ทั่วโลกและ Gen Z 45% พร้อมที่จะเปลี่ยนจากแบรนด์ Personal care ที่ขาดความรับผิดชอบและเพิกเฉยต่อเรื่องความยั่งยืน เพราะคนรุ่นใหม่ต้องการสนับสนุนแบรนด์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ทั้งของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา กำลังยกระดับกรอบกฎหมายใหม่ เมื่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้คนต่างต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินการที่ชัดเจน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อเท็จจริง

และผู้บริโภครู้ทันกระบวนการ การฟอกเขียว (Greenwashing) ที่เป็นแค่เพียงการกล่าวอ้างเพื่อสร้างภาพลักษณ์รับผิดชอบต่อสังคมและรักษ์โลกแก่บริษัท แต่ไม่ได้ปฏิบัติจริง

ดังนั้นโครงการริเริ่มเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จะได้การยอมรับและความชื่นชม

คำถามสำหรับธุรกิจคือ เราจะนำเรื่องราวเบื้องหลังที่ตั้งใจทำเพื่อความยั่งยืนมาสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างไร ถึงเวลาแล้วที่เราจะตอบแทนให้กับโลกของเรา

Dove และ Rimba Collective ของสิงคโปร์เปิดตัว โครงการฟื้นฟูธรรมชาติ Dove เมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 เพื่ออนุรักษ์ป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการขยายผลจากแคมเปญนี้ Dove เปิดตัวประสบการณ์ AR (ประสบการณ์แบบ 3 มิติ) ในสาขาของ Walmart ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริงของป่าฝนให้กับนักช้อปที่มาเยือน

ในต้นปี 2024 ที่จะมาถึงนี้ มีธุรกิจความงามชั้นนำเพียง 3 รายจาก 10 อันดับแรกของโลก ที่ให้คำมั่นว่าซัพพลายเชนทั้งระบบ จะไม่สร้างผลกระทบไปสู่การตัดไม้ทำลายป่า

นอกเหนือจากการรับรองของมาตรฐานต่าง และการตั้งเป้าหมายที่จริงจังด้านสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจควรพิจารณาถึงวิธีการที่จะทำให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ขาย

ASKET แบรนด์เสื้อผ้าสวีเดน ออก ‘Impact Receipt’ โดยเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 ลูกค้าที่ซื้อเสื้อสเวตเตอร์หรือกางเกงยีนส์ของ ASKET จะได้รายการที่แยกต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิตเสื้อผ้าแต่ละชิ้น ซึ่ง ASKET ร่วมมือกับ Vaayu Tech สำหรับการคำนวณผลกระทบต่อวงจรชีวิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยพิจารณาถึงการปล่อย CO2e การใช้พลังงาน และการใช้น้ำ (คำนวณความเหมาะสมตามการขาดแคลนน้ำ)

ประเด็นเรื่องผลกระทบทางด้านสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวของคนใดคนหนึ่ง แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อุปนิสัยการบริโภคส่วนบุคคลสร้างผลกระทบในวงกว้าง และความตระหนักรู้ก็สร้างผลบวกและเป็นแรงกระเพื่อมที่สำคัญให้สังคมเช่นกัน ธุรกิจควรพิจารณาว่า สิ่งที่เราทำนั้นเพียงพอที่จะสร้างแรงบันดาลใจ และให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออย่างมีสติแล้วหรือยัง

ในช่วงต้นปี 2023 Dille & Kamille ธุรกิจค้าปลีกในเนเธอร์แลนด์ ปลูกต้นคริสต์มาสเพื่อใช้ตกแต่งร้านตลอดช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2022 ที่ผ่านมา และสำหรับต้นไม้ที่ตายไประหว่างนั้น จะถูกเก็บรวบรวมจากผู้ค้าปลีกและเทศบาลท้องถิ่น เพื่อการอัพไซเคิล โดยสตาร์ทอัพชื่อ Het Grondstoffenbos และนำมารวมกับขยะจากพืชอื่นๆ

ต้นไม้ทั้งหมดประมาณ 15,000 ต้นจะถูกนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก และส่งคืนร้านค้าในเดือนสิงหาคม 2023 เพื่อจำหน่ายในชื่อ Heilige Grond หรือ Holy Soil

ท่ามกลางความวิตกกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้น โครงการริเริ่มด้านความยั่งยืน อาจได้ประโยชน์จากการเล่าเรื่องเชิงบวก ผลิตภัณฑ์อย่าง Heilige Grond ช่วยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูโลกของพวกเราอย่างเต็มที่ โดยนำเสนอตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และเป็นที่จดจำได้ง่ายของการหมุนเวียนทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ

นับตั้งแต่กระแส generative AI บูม การสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ครอบงำไปทุกพื้นที่ การนำ LLM (Large Language Model – AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างรูปแบบสนทนา และข้อมูลได้คล้ายกับภาษาของมนุษย์) และ text-to-anything software (ซอฟต์แวร์ที่เป็นเครื่องมือแปลงข้อความเป็นอะไรก็ได้ตามต้องการ)

ทำให้ผู้คนมีความสนใจจะทดลองเล่น ก่อให้เกิดกรอบความคิดแบบ CODE-IT-YOURSELF ตั้งแต่อิโมจิที่ออกแบบได้ตามความต้องการ ผู้ช่วย AI และความชำนาญด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีส่วนบุคคลนั้นแสดงให้เห็นวิวัฒนาการอย่างชัดเจน สำหรับธุรกิจในอนาคต ให้ลองหาสิ่งที่กระตุ้นความสนใจจากผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนลูกค้าให้เข้าร่วม หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณไปด้วยกัน ใครจะรู้ว่าลูกค้าของคุณอาจเป็นคนที่ออกแบบเทคโนโลยีของตัวเอง  หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียไปแล้ว แม้แต่การออกแบบ UI : User Interface รูปแบบของเว็บไซต์หรือหน้าตาของแอปพลิเคชัน ของตัวเองก็ได้

The Browser Company
เบราว์เซอร์ DIY เปิดตัวการอัพเกรด AI สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้นอีกระดับ

Arc ของ The Browser Company บริษัทผู้พัฒนาฯสัญชาติอเมริกัน เป็นบริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ฟรีที่มีความสามารถในการปรับแต่งระบบปฏิบัติการได้ ปรับโฉม Navigation tab และ Bookmark จากแบบดั้งเดิม เรียกได้ว่าตกแต่งใหม่ได้เหมือนการจัดห้องในบ้านของเรา

และยังมี Easels ที่เป็นฟังก์ชันเหมือนการทำ ‘สมุดภาพ’ ของเว็บ และเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การอัปเดต AI ยังเพิ่มเติมฟังก์ชันการการสรุปหน้าอัตโนมัติ และการเข้าถึง ChatGPT โดยตรงจากแถบ Search 

ด้วยการทำงานของ Arc ผู้ใช้จะสามารถควบคุมทุกพิกเซล ไม่ชอบหรือต้องการแก้ไขปุ่มอะไร หรือจะเปลี่ยนแบบอักษรและทำก๊อปปี้ ปรับแต่งหน้าวิดีโอของ YouTube ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากหน้าเว็บไซต์ โดยมีเทมเพลตให้ดาวน์โหลดสำหรับการรีมิกซ์ UI เป็นแบบของตัวเอง 

AMBESSA PLAY
AI และอัลกอริทึมที่มีจริยธรรม

Ambessa Play เป็นองค์กรเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้านชุดอุปกรณ์ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี เปิดตัวไฟฉาย DIY ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ประกอบด้วย 10 ชิ้นส่วน และ 16 ขั้นตอนการประกอบ

Ambessa Play เปิดตัวบน Kickstarter ในเดือนมีนาคม 2023 ซึ่งในขั้นตอนการดีไซน์และพัฒนา Ambessa Play ได้ให้กลุ่มเด็กลี้ภัยที่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และบริจาคชุดอุปกรณ์ 1 ชุดในทุกๆการขาย

เรื่องราวของ Ambessa Play เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่า เด็กทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ มีความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ แทนที่จะเป็นเพียงแค่ผู้บริโภค และมีการคาดการณ์ว่า 65% ของเด็กชั้นประถมศึกษาในปัจจุบัน จะประกอบอาชีพในสาขาแปลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การฝึกอบรมเพื่อสร้างความฉลาดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

BLUESKY
แพลตฟอร์มโซเชียลให้ผู้ใช้เลือกอัลกอริทึมของตนเอง

Bluesky ทางเลือกใหม่สำหรับคนเคยใช้ X เปิดตัว ‘ฟีดแบบที่กำหนดเอง’ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2023 ฟีดแบบกำหนดเองนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้ ได้จัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาตามที่ต้องการ (เช่น เป็นที่นิยมในหมู่เพื่อน ข่าวท้องถิ่น และอื่นๆ)

ด้วยอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะสามารถลากและวางตำแหน่งแบบอิสระ และยังมีฟังก์ชันเพื่อสลับระหว่างฟีดได้แบบง่ายๆ แนวโน้มการปรับแต่งอัลกอริทึมในระดับที่ลึกกว่านี้ กำลังจะเข้ามาอย่างแน่นอนในปี 2024

หากเราจะพูดถึงความคาดหวังของผู้บริโภค แน่นอนว่าเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าวันนี้ TikTok จะถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่บูมมาก แต่ Bluesky ก็กำลังก้าวไปอีกขั้น ด้วยการมอบอำนาจทั้งหมดมาอยู่ในมือผู้บริโภค ซึ่งเป็นก้าวที่สมบูรณ์แบบ และครอบครองใจผู้บริโภคทุกคนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือ

ภาษาที่เป็นสากล เชื่อมต่อโลกแบบไร้พรมแดนผ่านความบันเทิง

สำหรับแบรนด์เอนเตอร์เทนเมนท์ ที่ต้องการดึงดูดผู้ชมที่หลากหลาย การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอาจเสี่ยงต่อการทำให้ผู้ชมแปลกแยก และทำให้สังคมมีการแบ่งขั้วลึกลงไปอีกโดยไม่ตั้งใจ

ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา การมองผลกระทบทางเศรษฐกิจจากผู้อพยพ มีการแบ่งแยกสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่างมาก ระหว่างผลกระทบเชิงบวกที่ 38% และเชิงลบที่ 39% สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความหลากหลายในความคิดเห็น และแน่นอนว่าปรากฏการณ์ลักษณะนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะในสหรัฐอเมริกา

สำหรับธุรกิจ แทนที่จะมีส่วนทำให้เกิดความแบ่งแยก ทำไมเราไม่ลองเชื่อมโยงคู่ต่อสู้จากสองฝั่งเข้าด้วยกัน

ในขณะที่ความตึงเครียดปะทุขึ้นทั้งในระดับโลกและท้องถิ่น แบรนด์เอนเตอร์เทนเมนท์ ต่างหันมาใช้สื่อสากลในการแสดงออก เช่น เสียงหัวเราะ ดนตรี และเกม เพื่อเตือนผู้บริโภคถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกัน สิ่งสำคัญคือการสร้างคอนเทนต์ที่ก้าวข้ามการแบ่งขั้ว ส่งมอบความเชื่อมโยงให้กับโลกที่หลากหลายนี้

SOS AMAZÔNIA
เกม Fortnite สอนให้เกมเมอร์ปกป้องดินแดนของชนพื้นเมือง

เพื่อเฉลิมฉลองวันชนพื้นเมืองสากลในเดือนสิงหาคม 2023 Fortnite เปิดตัวแผนที่ดินแดนของชนพื้นเมือง พร้อมด้วย Hero Base ทีม e-sports ของละตินอเมริกาที่แข็งแกร่ง

O Mapa Originário พัฒนาขึ้นสำหรับ NGO SOS Amazônia โดยนำความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง ที่ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองต้องเผชิญ มาสร้างในรูปแบบอาณาจักรเสมือนจริง เช่น การต่อสู้กับไฟป่า และการขัดขวางการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย

แผนที่พื้นเมืองของ Fortnite แปลสิ่งที่ดูเหมือนเป็นปัญหานามธรรมสำหรับผู้เล่นชาวตะวันตกจำนวนมาก ให้เป็นภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ธุรกิจอื่นๆ ต้องทำตาม เช่น ประสบการณ์ VR Body of Mine และ WWF  

ร้านทำผม Paloma ใน Sydney เชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยติดโปสเตอร์หน้าร้านที่มีข้อความ “love, life & climate action”

เมื่อเดือนมีนาคม 2023 ช่างแต่งผมมากกว่า 400 คนได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “A Brush With Climate” ซึ่งนำโดยเจ้าของ Paloma การฝึกอบรมนี้พิเศษมาก เพราะดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศ

เรื่องของความยั่งยืนที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน อาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคสบายใจที่จะพูดถึงเสมอไป อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ “ความยั่งยืนหมายถึงอะไร” ยังคงเป็นหนึ่งในวลีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนใน Google มากที่สุด ก็แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้วถึงความจริงจังในเรื่องนี้

THE ASSOCIATION OF AUTISTIC FRIENDS
การสร้างภาพจาก AI เพื่อปรับแต่งให้เป็นแบบเฉพาะตัวสำหรับกลุ่มออทิสติก

เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับกลุ่มออทิสติก Association of Autistic Friends (AMA) ในบราซิลได้ร่วมมือกับ telco Vivo เพื่อเปิดตัว ‘The Autism Journey’ บนพื้นฐานของระบบการสื่อสารด้วยภาพ

ความร่วมมือดังกล่าวได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสมาชิกในครอบครัว เพื่อปรับแต่งการ์ดที่ใช้ในการสื่อสารด้วยภาพ ตามความสนใจของเด็กๆ เช่น ซูเปอร์ฮีโร่ที่เด็กชื่นชอบ โดยได้เปิดตัวไปเมื่อพฤษภาคม 2566 การ์ดดังกล่าวสามารถพิมพ์ออกมา หรือใช้สื่อสารผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้

เราเคยเห็นองค์กรบางประเภทใช้ AI ที่สร้างอคติอย่างเป็นระบบ และมีผลลบตามมา แต่โครงการริเริ่มของ AMA เป็นตัวอย่างที่สวยงามว่า AI สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันได้อย่างไร

BRANDCARE: แบรนด์แฟชั่นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค

บริการด้านสุขภาพทั่วโลก ที่ต่างยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นผลให้ความต้องการการดูแลด้านสุขภาพนั้นมหาศาลจนเกินกว่าบริการที่มีในวันนี้ นี่คงเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ผู้บริโภค มองหาวิธีอื่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเครื่องแต่งกายด้วย โดยผู้บริโภคถึง 49% ทั่วโลกคาดหวังว่าแบรนด์แฟชั่นจะมีบทบาทในการดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับธุรกิจ ถึงเวลาแล้วที่จะวางแผนในสเต็ปถัดไป ในส่วนของวงการแฟชั่นที่เผชิญแต่เรื่องอื้อฉาวมาตลอดหลายปี การสร้างจุดยืนใหม่ด้วยการมอบ BRANDCARE เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองพลิกโฉมใหม่ โดยแสดงความเอาใจใส่อย่างแท้จริงให้กับผู้บริโภค ทำอย่างไรที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ผสมผสานแฟชั่นเข้ากับความเป็นอยู่ที่ดี ให้ครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ

MORRISONS & NHS
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ติดข้อความเตือนเกี่ยวกับโรคมะเร็งบนฉลากชุดชั้นใน

ในเดือนสิงหาคม 2023 Morrisons ซุปเปอร์มาร์เก็ตในอังกฤษร่วมมือกับ National Health Service (NHS) เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มนี้คือ รหัส QR ที่แสดงบนฉลากชุดชั้นในแบรนด์ Nutmeg ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม และมะเร็งอัณฑะ Morrisons ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Nutmeg กำลังขยายโครงการนี้ในร้านค้ากว่า 240 แห่ง

แบรนด์แฟชั่นสามารถช่วยเพิ่มการรับรู้ถึงอาการผิดปกติต่างๆ ของโรคได้ แต่ความคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านสุขภาพ ต้องมีที่มาที่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หรือการวิจัยที่น่าเชื่อถือ

เราไม่สามารถอ้างอิงเหมือน TikTok ที่แม้จะมาแรงในวันนี้ แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพมักจะอ้างอิงว่า “ตามหลักฐาน” แต่ไม่เคยมีแหล่งที่มาแสดงให้เห็นเลย ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่รับผิดชอบกับผู้ชมแต่อย่างใด

ชาว Elite ที่ Silicon Valley ชื่นชอบอาหาร Blue Zone มาเป็นระยะเวลานาน โดยเชื่อกันว่าเป็นอาหารที่ช่วยยืดอายุขัย (อาหาร Blue Zone คืออาหารที่เป็น Plant-based diet หรืออาหารที่มีส่วนประกอบจากพืชเป็นหลัก) แต่ด้วยต้นทุนและราคาของอาหาร Blue Zone ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการแพร่หลายในผู้บริโภค

Blue Zones Kitchen ผู้ผลิตอาหารในสหรัฐฯ ตั้งเป้าในการเปลี่ยนแปลงอุปสรรคนี้ ด้วยอาหารแช่แข็งที่ทำจากพืช (plant-based) ซึ่งได้เปิดตัวไปในงาน Expo East เมื่อเดือนกันยายน 2023 โดยอาหารประกอบไปด้วยโปรตีนไร้ไขมันและธัญพืชไม่ขัดสี

มนุษย์แสวงหาหนทางให้อายุยืนยาวมาโดยตลอด ตั้งแต่การให้ Vitamin Drip  ไปจนถึง การบำบัดด้วยความเย็น cold exposure therapy (ทำให้เลือดไหลเวียนช้าลง เชื่อกันว่าฟื้นฟูร่างกาย) ดังนั้นความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะช่วยยืดอายุให้ยืนยาว จึงเป็นกระแสหลักที่มาแรง

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญประการหนึ่งคือการสูญเสียความเชื่อมั่นต่อบริการสาธารณสุข ที่เป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกกว่าครึ่งหนึ่ง (51%) หันมารับประทานอาหารที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง 

โรงอาหารกลางแจ้งในอินโดนีเซีย เป็นแหล่งรวมแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสุขอนามัยในสถานศึกษา Dulux Indonesia ได้ริเริ่มโครงการโรงอาหารสีเหลืองในโรงเรียน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการค้นพบของมหาวิทยาลัยฟลอริดา ที่พบว่าสีเหลืองสามารถไล่แมลงวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน 2023 โดย Dulux ทาสีโต๊ะ เก้าอี้ และผนังของโรงอาหารให้เป็นสีเหลืองทั้งหมด

โควิด-19 เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลเชิงป้องกันอีกครั้ง รวมทั้งกระตุ้นให้มีมาตรการเชิงรุก Dulux ใช้วิธีที่ชาญฉลาด ในการขยายคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ให้มากกว่าความสวยงามด้วยโครงการโรงอาหารสีเหลือง ที่ใช้สีมารับมือกับความเสี่ยงด้านสุขภาพในโรงเรียน การกระโดดเข้ามาดูแลสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงของผู้คน ถือเป็นความสำเร็จในการสะท้อนภาพของแบรนด์ ที่มีผลกับพฤติกรรมการซื้อได้อย่างดีเยี่ยม

การสร้างความรู้ทางการเงินในบริบททางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน

ในขณะที่โลกกำลังต่อสู้กับช่องว่างทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งภาวะหนี้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่มีราคาสูงเกินเอื้อม ก็เริ่มมีการกล่าวถึงเรื่องความรู้ทางการเงิน เพราะหลายๆ คนต่างมองว่าการบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะเข้าใจ เห็นได้จากระดับความรู้ทางการเงินที่ต่ำมากของคนทั่วโลก

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดข้อจำกัดนี้ บริการทางการเงินจึงจำเป็นต้องก้าวไปข้างหน้า มากกว่าแค่การทำธุรกรรม แต่ควรแบ่งปันความรู้ให้ทั่วถึง และในยุคนี้ ไม่น่าแปลกใจที่ความช่วยเหลือด้านความรู้ทางการเงิน จะมาในรูปแบบ Tik Tok  แพลตฟอร์ม TikTok: #deinfluencing (กระตุ้นให้ผู้บริโภคเลิกซื้อ) ซึ่งมียอดเข้าชมทะลุถึง 1 พันล้านครั้ง บ่งชี้ถึงความต้องการส่งเสริมทักษะและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

แม้ว่า 80% ของคนทั่วโลก จะเชื่อว่าธุรกิจควรช่วยเหลือลูกค้าในช่วงวิกฤตค่าครองชีพ แต่ก็มีผู้บริโภคเพียงส่วนน้อย ที่ได้รับคำแนะนำจากสถาบันการเงินในปีที่ผ่านมา ธุรกิจการเงินจะทำอย่างไรในการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ขาดความรู้ด้านนี้?

NUBANK
เปิดตัวบอร์ดเกมสอนความรู้ทางการเงิน

Nubank แพลตฟอร์มการเงินใน Brazil เปิดตัวบอร์ดเกมแบบคลาสสิกเวอร์ชัน Game of Life โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริการของ NU ผู้ใช้สามารถทำความคุ้นเคยกับธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การประกันภัย และสกุลเงินดิจิทัล NUBANK โปรโมตการเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายน 2023 โดยการ Livestream บน Twitch จากสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่าง Mylon, esAcarry, Jimelol และ Loadcomics ให้เข้ามาสาธิตการเล่นเกม

ธุรกิจทางการเงิน ที่อยากริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน ต้องพิจารณาว่า การเงินยังคงเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อน ทำการสำรวจว่า เราจะช่วยผู้บริโภคที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินอย่างไร จัดทำพอร์ตการลงทุนที่ใช้ร่วมกัน หรือจัดทำโครงการริเริ่มต่างๆเพื่อความมั่งคั่งที่เน้นชุมชนเป็นอันดับแรก

E.L.F. Cosmetics
แบรนด์ความงามใช้ประโยชน์จากผู้ประกอบการ GEN Z ผ่านการเล่นเกม

ในเดือนพฤศจิกายน 2023 e.l.f. Cosmetics เปิดตัวขึ้นในโลก VR E.l.f. Up! บนเกม ROBLOX เพื่อสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และความรู้ทางการเงินให้กับลูกค้า GEN Z ซึ่งผู้เล่นสามารถสร้างสตาร์ทอัพของตนเอง ที่เป็นตัวแทนของสถานที่หรือสิ่งที่ใส่ใจมากที่สุด

สถานที่เสมือนจริงเหล่านี้ มีความหลากหลายตั้งแต่ สตูดิโอบันทึกเสียง องค์กรการกุศล หรืออาร์ตแกลเลอรี โดยจะออกฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น ตัวเลือกหลายภาษา ในเร็วๆนี้

E.l.f. Up!, Essence’s Color dare และ La Roche-Posay’s ต่างริเริ่มโครงการ โดยใช้แพลตฟอร์มเกมยอดนิยมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภครุ่นเยาว์เกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญ หรือซับซ้อน ในฐานะธุรกิจที่มีอิทธิพลกับการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เป็นโอกาสอันดี ที่จะนำข้อมูลมาบอกเล่าในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นได้

ความร่วมมือของ PINTEREST & NORTHWESTERN MUTUAL
แคมเปญให้คำแนะนำสำหรับเป้าหมายในอนาคตของลูกค้า

แคมเปญร่วมกันระหว่าง Pinterest และผู้ให้บริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกา Northwestern Mutual ช่วยให้ผู้ใช้ Pinterest เปลี่ยนความคาดหวังในชีวิตให้กลายเป็นความจริง

โดยหลังจากทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ NorthWestern Mutual จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนทางการเงินสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เรียกว่า “From Pinning to Planning” โดยเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2023

เรื่องของการเงิน มักจะทำให้เกิดความเครียด แต่ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การมีทักษะด้านการเงิน จะช่วยเปลี่ยนความเครียดให้เป็นประสบการณ์เชิงบวก การใช้แพลตฟอร์มที่คุ้นเคยเช่น Pinterest หรือการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ แม้แต่การสร้างเกมในเนื้อหาที่ต้องการ ความคิดริเริ่มเหล่านี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาความสับสนทางการเงินให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและให้ความรู้ได้อย่างไม่ยากนัก

ECO-BOOSTERS: การดำรงชีพที่ตอบแทนสู่ธรรมชาติ

ผู้บริโภคคลื่นลูกใหม่ ไม่ต้องการเพียงแค่อาหารหรือเครื่องดื่มที่ ‘ก่อให้เกิดอันตรายน้อยลง’ แต่ยังต้องการไกลกว่านั้น นั่นคือการตอบแทนคืนสู่ธรรมชาติมากกว่าสิ่งที่ได้รับมา

83% ของผู้คนในกลุ่มประเทศ G20 ต้องการทำให้ดีขึ้น เพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติในอนาคต และแน่นอนว่าธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่สร้างผลกระทบ ต่างตระหนักดีว่าการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างจริงจัง จะให้ประโยชน์กับโลกและธุรกิจ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนั้น อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำ และสามารถบุกเบิกการเปลี่ยนแปลง โดยการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญา และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การกักเก็บคาร์บอน และการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นหัวหอกในการตอบแทนสู่ธรรมชาติ ส่งมอบให้ผู้บริโภคได้มีส่วนเติมเต็มโลกไปพร้อมกับอาหารทุกคำ

GIPSY HILL BREWERY
โรงเบียร์เปิดตัวคราฟต์เบียร์ปลอดการปล่อยคาร์บอน

ในเดือนกรกฎาคม 2023 โรงเบียร์ Gipsy Hill ในลอนดอน เปิดตัวเบียร์ปลอดคาร์บอน โดยกระบวนการผลิตเบียร์ใช้ฮอปที่นำกลับมาใช้ใหม่ 100% รวมไปถึงการใช้ข้าวบาร์เลย์ที่เก็บเกี่ยวจากชุมชน Wildfarmed ซึ่งได้รับการรับรองแบบครบวงจร

บริษัทตรวจสอบคาร์บอนอิสระ Zevero ได้คำนวณวงจรชีวิตของเบียร์ Gipsy Hill สองชนิด ได้แก่ ‘Trail’ และ ‘Swell’ ว่ามีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ -40 กรัม (CO2e) และ -30 กรัม (CO2e) ต่อไพน์ตามลำดับ

การนำแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรแบบปฏิรูปไปใช้นั้น จำเป็นต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นเป็นจำนวนมาก และผลลัพธ์ที่ได้จะตามมาในภายหลัง แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มมีศักยภาพในการสนับสนุนเกษตรกรเพื่อลดอุปสรรคในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็สามารถอัพเดทความคืบหน้าให้ผู้บริโภครับรู้ในทุกๆกระบวนการ

VANDERSANDEN
อิฐคาร์บอนลบที่มีกำหนดเปิดตัวในเบลเยียมต้นปี 2024

Vandersanden ผู้ผลิตอิฐในเบลเยียมได้พัฒนา Pirrouet ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่มีคาร์บอนลบ แทนที่จะเผาในเตาเผาที่ใช้พลังงานมหาศาล อิฐ Pirouett จะถูกบ่มในห้องที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยที่คาร์บอนไดออกไซด์จะจับตัวกับแคลเซียม (ซึ่งเป็นของเสียจากอุตสาหกรรมเหล็ก) ได้แบบถาวร Vandersanden สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่นี้ขึ้นมา โดยตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้อิฐชนิดพิเศษนี่ในต้นปี 2024

จากข้อมูลของ UN-Habitat ผู้คนจำนวน 3 พันล้านคน จะต้องมีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอภายในปี 2030 ซึ่งเท่ากับบ้านใหม่ที่ต้องสร้างจำนวนถึง 96,000 หลัง ในขณะที่การก่อสร้างจะมีอัตราการปล่อยคาร์บอนถึง 9% จากทั้งหมด

MEJURI
ผู้ค้าอัญมณีระดับหรูเข้าร่วมโครงการเหมืองรูปแบบใหม่

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2023 Mejuri ผู้ผลิตอัญมณีสุดหรูจากประเทศแคนาดา เป็นพันธมิตรด้านจิวเวลรี่รายแรกของกิจการเพื่อสังคมด้านเหมืองแร่ Regeneration ก่อตั้งโดย Resolve และบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทเหมืองแร่ Rio Tinto และ Apple โดย Regeneration จะสกัดแร่ธาตุที่ทิ้งอย่างสูญเปล่าจากการขุดเหมือง เพื่อการทำเป็นอัญมณี และใช้เทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงาน รายได้จากการดำเนินการ ใช้เพื่อการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของกองทุนฟื้นฟูและกิจกรรมการปิดเหมือง

ความร่วมมือทางด้านเหมืองแร่ของ Mejuri ส่งสัญญาณว่าขบวนการปฏิรูปเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้ กำลังขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากที่เราจะเห็นอย่างชัดเจนในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และการริเริ่มดักจับคาร์บอน สิ่งสำคัญก็คือ การแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของแบรนด์ ในตลอดเส้นทางซัพพลายเชน

VIRTUAL COMPANIONS: AI แชทบอท ในอนาคตที่จะมาช่วยสนับสนุนระบบดูแลสุขภาพ

ในปี 2023 นี้ มีแอป AI แชทบอทเพิ่มขึ้นถึง 1,480% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าแชทบอทบางตัวจะเสนอการอัปเกรดประสิทธิภาพ หรือฟังก์ชันช่วยเหลือสำหรับการช้อปปิ้ง แต่ก็เริ่มมีการเกิดขึ้นอย่างมากมายของแชทบอทที่สร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับบริการด้านสุขภาพ

โปรแกรมเพื่อนเสมือนจริงเหล่านี้ ใช้โทนที่เห็นอกเห็นใจเพื่อช่วยสนับสนุนทั้งผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโปรแกรมลักษณะนี้ ก็มาพร้อมกับความท้าทาย นอกเหนือจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และข้อกังวลด้านจริยธรรมแล้ว ภาพยนตร์เรื่อง Her ได้เคยเตือนเกี่ยวกับอันตรายของการพัฒนาความผูกพันทางอารมณ์กับ AI ตั้งแต่ทศวรรษที่แล้ว ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่ Caryn.AI สะท้อนให้เห็นเป็นเรื่องจริงเมื่อเร็ว ๆ นี้

และแม้ว่า LLM (AI ที่สามารถสร้างรูปแบบสนทนา และ ข้อมูลได้คล้ายกับภาษาของมนุษย์) จะสามารถผ่านการสอบใบอนุญาตทางการแพทย์ได้ แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เช่นกัน ดังนั้นการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสมที่สุด จึงต้องอาศัยแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยที่ AI จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปฏิบัติงาน และลดความเจ็บปวดของผู้ป่วย

PĀṆINI
แพทย์พัฒนาแชทบอท AI เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์

Pāṇini แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปิดตัวในวงการผู้ดูแลสุขภาพทั่วอินเดียในเดือนมิถุนายน 2023 แชทบอตนี้ ได้รับการพัฒนาโดยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านสุขภาพ DocPlix โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แพทย์ในการปรับปรุงความแม่นยำ และลดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจทางการแพทย์ แชทบอทสร้างขึ้นจากบทความทางการแพทย์ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ และอัลกอริทึมที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชอบคำตอบของ ChatGPT มากกว่าคำตอบจากแพทย์ประมาณ 78.6% ของเคสทั้งหมด อย่างไรก็ตาม Pāṇini สามารถเป็นพลังลับของแพทย์ได้ โดยทำหน้าเสมือนเป็นนักบินผู้ช่วยที่มาเสริมความแม่นยำแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังต้องรักษาการแพทย์แบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วย

MONUTA
แชทบอท AI เชิงกวีเพื่อสนับสนุนช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต!

การวางแผนการจบชีวิตเป็นเรื่องราวทางอารมณ์ที่มีความละเอียดอ่อนมาก เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2023 Monuta ผู้ให้บริการด้านงานศพและประกันในเนเธอร์แลนด์ ได้เปิดตัว ‘Ronald GiphA.I.rt’ ซึ่งเป็นแชทบอท AI ที่จะแนะนำผู้ใช้ในการวางแผนบทสุดท้ายของตัวเอง

จากความร่วมมือกับผู้แต่ง Ronald Giphart ทำให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมตามความชอบส่วนตัว โดยการสร้างบทกวีส่งท้ายพร้อมภาพที่สร้างจาก AI ซึ่งสะท้อนความปรารถนาสุดท้ายของชีวิต

ถึงแม้ว่าบริการนี้จะไม่ได้ลงลึกไปถึงความปรารถนาของผู้คนมากนัก แต่แนวคิดที่สร้างสรรค์และประทับใจนี้ก็กระตุ้นให้คนได้ไตร่ตรองบทสุดท้ายของชีวิตตน เมื่อ LLM เติบโตและก้าวหน้า บริษัทที่มีกรรมสิทธิใน AI ก็จะมีเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำความเข้าใจ สร้างส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในที่สุด

AI FOUNDATION
แพลตฟอร์มช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างผู้ช่วย AI ของตัวเองได้

AI Foundation ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย AI ในสหรัฐฯ ได้เปิดตัว AI.XYZ: แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแฝดดิจิทัล ที่สามารถช่วยทำงานทั่วๆไปได้ เช่น การร่างอีเมลติดตามผล หรือการตั้งค่าการแจ้งเตือน

กระบวนการนี้ เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลผ่านอินเตอร์เฟสแบบ drag-and-drop หรือแค่วาง URL หรือเนื้อหาลงในหน่วยประมวลผลของ AI แพลตฟอร์มดังกล่าวปรับปรุงเป็นเวอร์ชันสาธารณะและเปิดให้ทุกคนใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ที่ผ่านมา

การขอให้ตัวเองมีสองร่างจะไม่ใช่ความฝันเพ้อเจ้ออีกต่อไป เมื่อ AI.XYZ กำหนดนิยามใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่มากเป็น 2 เท่า ช่วยเพิ่มเวลาและเปิดโอกาสให้เราทำงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้มากขึ้น

OFF-GRID GUERRILLAS: การใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่ไปกันได้กับความสะดวกสบาย

ในยุคแห่งวิกฤตการณ์หลายๆด้าน ผู้คนต่างต้องการที่อยู่อาศัยที่เน้นความสะดวกสบาย และพึ่งพาตนเองได้ ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายหลายรุ่น กำลังหันกลับมาให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและ ‘การ pooling ทรัพยากร’ หลายๆครัวเรือน เกิดความวิตกถึงความเสี่ยงกับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ และอัตราเงินเฟ้อ ที่จะส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานสูงขึ้นมากกว่าอัตราค่าแรง

ระบบไฟฟ้าแบบ Off-Grid (การติดตั้งระบบโซลาร์แบบไม่ต้องพึ่งระบบไฟฟ้าส่วนกลาง) อยู่ในข่ายที่ต้องจับตามอง เพราะเป็นระบบที่เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ประหยัดขึ้น แต่ยังสามารถรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย โดยไม่ต้องละทิ้งความสะดวกสบาย

ในปี 2024 เทคโนโลยีอัจฉริยะ จะสามารถมอบความสะดวกสบายไปพร้อมกับความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่ระบบการตรวจสอบ การจัดการทรัพยากร และการทำงาน หรือการดูแลสุขภาพจากระยะไกล แบรนด์ Home & Living มีโอกาสในการลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่ลดการพึ่งพาพลังงานหลักได้

POSIGEN
ธุรกิจพลังงานเสนอพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับบ้านทุกหลัง

เนื่องจากราคาค่าติดตั้งที่ยังสูงเกินไปสำหรับหลายครัวเรือน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จึงยังไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคอีกเป็นจำนวนมาก PosiGen บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ เสนอบริการเช่าแผงโซลาร์เซลล์ให้กับผู้บริโภค โดยเพียงเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆล่วงหน้า เป้าหมายคือการลดค่าสาธารณูปโภคให้มากกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์สุทธิ โครงการริเริ่มที่คล้ายๆกันนี้ยังมีการเปิดตัวในอีกหลายๆประเทศ

ผู้บริโภคกว่า 96% ทั่วโลก ตั้งเป้าหมายจะลดค่าครองชีพในปี 2023 รวมทั้งความกังวลด้านการเงินก็ยังมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในปี 2024 เพราะการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น สวนทางกับความพยายามใช้สอยเท่าที่จำเป็น คนทั่วไปยังคงมีอุปสรรคทางด้านรายได้จำกัดตามที่เราทราบกันดี การรัดเข็มขัดของผู้บริโภคจึงกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจโซลาร์เซลล์

ADVENTUREGENIE
AI ที่ช่วยให้การวางแผนท่องเที่ยวง่ายดายและราบรื่น

แพลตฟอร์มสัญชาติอเมริกัน AdventureGenie ใช้ AI เพื่อช่วยนักท่องเที่ยววางแผนการเดินทาง ด้วยเป้าหมายให้สามารถสร้างแผนการเที่ยวนอกแพลนได้อย่างง่ายๆ อ้างอิงจากข้อมูลการเดินทางในอดีต และรายชื่อสถานที่ตั้งแคมป์ถึง 25,000 แห่ง เครื่องมือนี้ จะพิจารณาความสนใจส่วนบุคคล เพื่อแนะนำการเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบ

ในเดือนกรกฎาคม 2023 AdventureGenie ไฮไลต์ปลายทางที่แนะนำโดยผู้ใช้รายอื่นๆ และได้รับความสนใจไปถึง 300,000 คะแนน

ถึงแม้นักท่องเที่ยวหลายคน ไม่ได้มีความต้องการออกจากแผนที่วางไว้แต่ต้นก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ชื่นชอบการเดินทางแบบสบายๆ ไร้การวางแผนโดยการใช้ตัวช่วยง่ายๆ เพื่อการท่องเที่ยว และ 71% ของผู้ตอบแบบสำรวจ แสดงถึงความต้องการที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่นอกเส้นทางยอดนิยม หรือไปยังที่ๆไม่มีใครเคยรู้จัก

ACORN LAND LABS
Sim ช่วยสร้างพิมพ์เขียวเสมือนจริง

ในฉากเสมือนของ Stardew Valley,  Land Lab Simulator เปิดให้ผู้เล่น สร้างพิมพ์เขียวสำหรับการออกแบบในชีวิตจริง ตั้งแต่โมดูลจำลองแบบ Drag-and-drop เช่น แบบบ้านประหยัดพลังงาน เครื่องสร้างแก๊สชีวภาพ แม้แต่ถังปุ๋ยหมัก

โดยแอปนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก Kickstarter เมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 และพัฒนาโดย Acorn Land Labs ในสหรัฐฯ ในอนาคตแอปยังมีแผนพัฒนาเพิ่มเติมให้มีการก่อสร้างแบบ DIY การคำนวณต้นทุน และรวมลิงก์สำหรับการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองอีกด้วย

ด้วยแนวทางของเกม Land Lab Simulator ให้คำแนะนำที่เข้าใจง่าย เกี่ยวกับการนำระบบที่ซับซ้อน ไปใช้งานจริง โดยใช้ประโยชน์จากความนิยมของเกมในบรรยากาศสบาย ๆ เพื่อให้เราลดอุปสรรคในการตัดสินใจในชีวิตจริงได้

บทบาทของการสร้างวัฒนธรรม : แบรนด์หรูกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรม

แบรนด์หรูในวันนี้ทำหน้าที่ทั้งเป็นแพลตฟอร์ม ผู้ดูแลงานศิลปะ ผู้ประสานงาน และผู้สร้างวัฒนธรรม และกำลังลงลึกลงสู่ความหรูหราในเชิงประสบการณ์ โดยไม่ลืมบทบาทความเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

การสร้างบทบาทของแบรนด์ให้เป็นรูปธรรม ถือเป็นที่ส่วนสำคัญสำหรับผู้นำเทรนด์ จากการศึกษาข้อมูลในเดือนเมษายน 2023 เปิดเผยว่า มีการเพิ่มจำนวนของร้านหรูในแนวคิดใหม่ (ยุโรป 77% และ ทั่วโลก 11%) ในคอนเซ็ปท์ของการแสดงนิทรรศการ ซึ่งหมุนเวียนแสดงผลงานของศิลปินท้องถิ่น สร้างพื้นที่ร้านที่หรูหราให้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม

นอกเหนือไปจากไอเดียของการปรับรูปแบบร้านค้า การสร้างพื้นที่ระยะยาวที่จะเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม ยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดแนวคิดที่ว่า แบรนด์หรู ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นจากวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วเท่านั้น แต่จะยังมีบทบาทในการกำหนดรูปแบบในอนาคตอีกด้วย ธุรกิจอาจต้องหันมาสนใจในเรื่องของการลงทุน เพื่อความร่วมมือในระยะยาวที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมกับผู้คนในท้องถิ่น

VACHERON CONSTANTIN
นิทรรศการเส้นทางของนาฬิกา เพื่อเชิดชูงานฝีมือและศิลปินท้องถิ่น

Hekaya 1755 เป็นการรวม 10 นิทรรศการที่น่าตื่นตาตื่นใจโดย Vacheron Constantin ผู้ผลิตนาฬิกาหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงต้นปี 2023 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันยาวนานของแบรนด์กับซาอุดีอาระเบียผ่านการจัดแสดงนาฬิการุ่นล่าสุด ประกอบการตกแต่งที่แสดงถึงไทม์ไลน์ของสถาปัตยกรรมในซาอุดิอาระเบีย

จากการจัดแสดงนิทรรศการ แบรนด์ได้สร้างโอกาสให้ผู้เข้าชม สำรวจความซับซ้อนของนาฬิกาชั้นสูงผ่านเลนส์ของประเพณีท้องถิ่น ประสบการณ์ลักษณะนี้ เป็นการฝังคุณค่าของแบรนด์ และรักษามรดกทางวัฒนธรรม ผ่านงานศิลปะที่เป็นภาษาสากล ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของแบรนด์ได้อย่างดี

AIGO
ร้านหนังสือใน São Paulo ที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้อพยพ

นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ย่าน Bom Retiro ใน São Paulo เป็นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพชาวอิตาลี ชาวยิว และชาวกรีก ตามมาด้วยการปรากฏตัวของชาวเกาหลี และโบลิเวีย

ร้านหนังสือ AIGO มีจุดมุ่งหมายจะสะท้อนวัฒนธรรมและเรื่องราวของกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยคัดสรรหนังสือที่เกี่ยวข้อง หรือเขียนโดยผู้อพยพโดยเฉพาะ ร้านเริ่มเปิดทำการไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 ที่ผ่านมา

AIGO อาจกลายเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการสะท้อนถึงสังคมที่ผสมผสานของบราซิล ด้วยการบันทึกประสบการณ์ชีวิตและมุมมองของผู้อพยพผ่านคำพูดของพวกเขา สำหรับชุมชนในวงกว้าง การซึมซับเรื่องราวหลายมิติของผู้ย้ายถิ่นแต่ละราย อาจเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการตอบโต้วิถีการต่อต้านผู้อพยพ

HEINEKEN & DYE LAB
Heineken ฉลองครบรอบ 150 ปีด้วยการนำเสนอสิ่งทอไซน์เฉพาะ

ในเดือนตุลาคม ปี 2023 ไฮเนเก้นเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ด้วยการร่วมมือกับแบรนด์เสื้อผ้าไนจีเรีย Dye Lab รังสรรค์ผ้ารุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น ที่ผลิตด้วยเทคนิค Yoruba ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมในการทำภาพพิมพ์ด้วยขี้ผึ้ง ด้วยลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไฮเนเก้น ผ้าดังกล่าวได้นำมาตัดเย็บเป็นชุดเสื้อผ้าที่จำลองมาจาก agbada ของไนจีเรียและได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้น

ประเทศที่อยู่ในกระแสความนิยมอย่างไนจีเรีย จะสร้างโอกาสให้แบรนด์ระดับโลกเข้ามามีบทบาทในการสร้างประสบการณ์ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ซึ่งจะมีโอกาสในการเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ ข้ามวัฒนธรรมได้

SYNCED SERVICES: การผสมผสานหลายบริการที่ลงตัว

AI และ 6G และการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากมาย ผลักดันให้เกิดความคาดหวังด้านความสะดวกสบายแบบเกินพิกัด: 81% ของผู้บริโภคทั่วโลกคาดหวังบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่ 73% ต้องการประสบการณ์เฉพาะบุคคล แต่การพลิกโฉมทางเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2024 กลับดูเหมือนว่า แม้แต่ความคาดหวังขั้นพื้นฐานที่สุดก็ยังยากที่จะบรรลุ

เนื่องจากผู้บริโภคในสหรัฐฯเกือบ 80% ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ในขณะที่ความคาดหวังการสร้างประสบการณ์แก่ผู้บริโภคแบบไม่มีใครเทียบได้ยังคงดำเนินต่อไป

ธุรกิจที่ต้องการเติบโต ควรพิจารณาว่า เราจะทำให้ทุกช่วงเวลามีความหมายสำหรับผู้เดินทางอย่างไร ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการของเราให้เป็นเฉพาะบุคคลได้หรือไม่ ถึงเวลาแล้วที่เราจะทำให้ SYNCED SERVICES เป็นเป้าหมายต่อไป

NIO
สมาร์ทโฟนคู่รถ EV

ในเดือนกันยายน 2023 ที่ผ่านมา แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ NIO ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับยานยนต์ EV NIO Phone นำเสนอคุณสมบัติเฉพาะของรถยนต์มากกว่า 30 รายการ รวมถึงการจอดรถระยะไกลและการติดตามตำแหน่งของยานพาหนะ ปัจจุบันมีวางจำหน่ายเพียง 3 รุ่นเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น โดยมีช่วงราคาระหว่าง 890 ถึง 1,030 ดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกำลังเฟื่องฟูอย่างสูงสุด ยอดขายรถ EV เฉพาะในประเทศในปี 2022 อยู่ที่ 6 ล้านคัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่เหลือของทั้งโลกรวมกัน

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ NIO และผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ เช่น Polestar ตั้งเป้าที่จะยกระดับประสบการณ์ร่วมกับยานยนต์ EV แต่ก็ยังคงมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้อยู่ด้วยเช่นกัน เพราะในกระบวนการปรับปรุง UX (User Experience) จำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลเป็นจำนวนมาก

VERI & OURA
ความเชื่อมโยงระหว่างการนอนหลับและอัตราการเผาผลาญ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2023 Veri แพลตฟอร์มตรวจสอบกลูโคสในฟินแลนด์ ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีการนอนหลับ Oura เพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างระบบเผาผลาญและคุณภาพของการนอนหลับ

ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ของ Veri เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จะสามารถซิงค์อุปกรณ์กับวงแหวนอัจฉริยะของ Oura เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนอนที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ความเครียด อาหารมื้อดึก หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลิตภัณฑ์ชนิดที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านสุขภาพ ก็สามารถจัดการกับข้อกังวลอื่นๆของผู้ใช้ได้ด้วยเช่นกัน ควรใช้แนวคิดแบบองค์รวมเพื่อขยายประสิทธิภาพ และปรับให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค ซึ่งวันนี้มีปัจจัยที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และหากว่าเรายังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ลองเปิดมุมมองใหม่ในการทำงานร่วมกันกับธุรกิจอื่นๆดู

UBER
เปิดบริการจองเที่ยวบินในอังกฤษ

เดือนพฤษภาคม ปี 2023 Uber ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในอังกฤษ ผู้ใช้สามารถจองเที่ยวบินได้โดยตรงผ่านแอป Uber ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ ช่วยให้สามารถจองเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการเสริมเป้าหมายของ Uber ในการให้บริการโซลูชั่นการเดินทางแบบ door-to-door ที่ราบรื่น แอปนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Price freeze (การล็อกราคา) การรับประกันการยกเลิกเที่ยวบิน และการดูแล VIP

แบรนด์ UBER กำลังดำเนินกลยุทธ์ซูเปอร์แอป โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสำเร็จในเอเชียแปซิฟิก อย่าง แอร์เอเชียและแกร็บ แอปเหล่านี้ดึงดูดผู้บริโภค 60% ทั่วโลก ที่ต้องการใช้แอปเดียวเพื่อประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล และประหยัดเงิน

DRAFTED BY AI : องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่บุกเบิกจรรยาบรรณของ Gen-AI

วิถีที่ Gen AI สามารถเปลี่ยนแปลงในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรเพื่อสังคมได้อย่างลึกซึ้งนั้น สามารถทำได้เป็นสองขั้นตอน ขั้นแรก 74% ขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐฯ รายงานตำแหน่งงานว่างในเดือนเมษายน 2023 เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

โดย Gen AI สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการภายใน ที่ต้องใช้แรงงานเพื่อลดงบประมาณและลดความตึงเครียด (สาเหตุหลัก 2 ประการของตำแหน่งงานว่างในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร) ขั้นที่สอง หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านไป และทำให้แนวโน้มการบริจาคของทั่วโลกมีเสถียรภาพขึ้น Gen AI สามารถช่วย ในการดึงดูดความสนใจของผู้บริจาครายใหม่ผ่านสื่อต่างๆได้อย่างมากมาย

อย่างไรก็ตาม ในเวลาที่เราเลือกใช้ AI ในการสร้างความสนใจ อย่าลืมตรวจสอบคอนเทนต์อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะกระทบกับภาพลักษณ์เสมอ เพราะ NGO มีบทบาทของการเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุด ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้นำในการใช้ AI เพื่อเป็นพลังในด้านบวก

BLACKBAUD & JUSTGIVING
เสริมพลังเรื่องราวออนไลน์ด้วย AI

ในเดือนสิงหาคม ปี 2023 ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Blackbaud ได้เปิดตัว Story Enhancer ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้กับ JustGiving ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริจาคทางออนไลน์ในอังกฤษ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ระดมทุนสร้างเรื่องราวส่วนตัวเพื่อแบ่งปันไปสู่สาธรณะ ซึ่งเป็นงานที่มีความท้าทายแต่ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อการระดมทุน

มีการสร้างเพจระดมทุนมากกว่า 850,000 เพจบน JustGiving ในปี 2022 โดยในจำนวนนี้ 35% ใช้เนื้อหาที่เขียนไว้ล่วงหน้าของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม 65% ของเพจที่มีการเล่าเรื่องที่ชัดเจนและเป็นส่วนตัว มีผลการสำรวจออกมาว่าจะได้รับเงินทุนมากกว่า ผู้ที่ใช้ AI ต้องคำนึงถึงการสร้างเนื้อหาที่เฉพาะตัว เพื่อให้มั่นใจว่าการเล่าเรื่องดังกล่าว จะโดนใจของผู้บริจาค

CLADWELL
บริการ AI สไตลิสต์ช่วยออกแบบการแต่งกาย

Cladwell เป็นแอปจากสหรัฐอเมริกาที่ช่วยออกแบบการแต่งตัวให้ผู้ใช้ (ในชีวิตจริง) โดยเลือกการออกแบบจากเสื้อผ้าที่แต่ละคนมีอยู่แล้ว ในเดือนกรกฎาคม ปี 2023 แบรนด์ได้เพิ่มฟีเจอร์ Ask Cladwell ที่ใช้ ChatGPT เพื่อเสนอคำแนะนำ เช่น “ใส่ชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบาร์บี้สิ” ตามข้อมูลของ Cladwell ผู้ใช้โดยเฉลี่ยจะเพิ่มสินค้า 125 รายการในตู้เสื้อผ้าเสมือนจริงโดยเลือกจากรายการที่มีอยู่ในแอปมากถึง 13 ล้านรายการ

ในที่สุดตู้เสื้อผ้าดิจิทัลของ Cher Horowitz ก็มาสู่ชีวิตจริงแล้ว Cladwell และบริการที่คล้ายกันเช่น Indyx สามารถทำคุณสมบัติของแอป ให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของเหล่านักช้อป ซึ่งเปลี่ยนจากความฟุ่มเฟือยไปสู่การบริโภคอย่างมีสติมากขึ้น และแนะนำการแต่งกายจากเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้ว

HULI
สตาร์ทอัพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ โดยลดระบบที่ล่าช้าและซ้ำซ้อน

จากการพัฒนาของ Huli สตาร์ทอัพด้านการดูแลสุขภาพในประเทศสาธารณรัฐคอสตาริกา เป็นแอป HuliVida ที่ควบคุม AI ทั่วไปเพื่อรวมข้อมูลผู้ป่วยไว้ในแอพหรือแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ผู้ใช้แอปสามารถบันทึกและแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ของตนกับบริษัทประกัน ร้านขายยา ห้องแลป ผู้ป่วยอื่นๆ และศูนย์ดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น โดยเป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

Huli รวบรวมเวชระเบียนของผู้ป่วย ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆ และลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกมองข้าม สิ่งนี้ไม่เพียงส่งเสริมความเรียบง่ายในการดูแลผู้ป่วย แต่ยังช่วยให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลอย่างรวดเร็วอีกด้วย

GREEN THEATER: ศูนย์กลางความคิดริเริ่มเชิงนิเวศน์ในร้านค้าปลีก

เรื่องอื้อฉาวของการฟอกเขียว (Green Washing) และความพยายามในการสร้างบทบาทเชิงนิเวศน์แบบจอมปลอม ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกตึงเครียด จะทำอย่างไรให้ได้รับความไว้วางใจกลับมาจากผู้บริโภค

เปลี่ยนประสบการณ์การช้อปปิ้งในร้านค้า ให้กลายเป็น eco theater เพื่อการสื่อสารข้อมูลการทำงานของแบรนด์กับสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจน และเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์เรื่อง net-zero (การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์) สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกี่ยวกับโอกาสในการขายสินค้าเพิ่มขึ้น หรือแค่การรณรงค์เรื่องความรับผิดชอบของผู้บริโภคในโครงการลดของเสียต่างๆ (ซึ่งอันที่จริงก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน)

แต่สิ่งนี้จะเป็นการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่มีเรื่องราวมากขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การศึกษาเชิงนิเวศน์ และทำให้ผู้ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของเรา

อนาคตหน้าร้านของค้าปลีก ดูจะยังมีความเสี่ยงด้วยแนวโน้มของความนิยมร้านค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ทำอย่างไรให้หน้าร้านของเรายังอยู่ในใจของลูกค้า ด้วยคอนเซ็ปท์ GREEN THEATER อาจเป็นการสร้างโอกาสให้แบรนด์ค้าปลีกได้เปรียบผู้เล่นอื่นๆก็เป็นได้

SELFRIDGES & ALLBIRDS
แบรนด์รองเท้าที่เน้นย้ำถึงผลกระทบจากคาร์บอนด้วยวิธีอันชาญฉลาด

ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2023 Selfridges ห้างสรรพสินค้าในลอนดอน ได้จัดแสดงป๊อปอัปที่เน้นสภาพอากาศจากแบรนด์รองเท้า Allbirds โดยติดป้ายรองเท้า sneaker แต่ละแบบที่แสดงรูปทรงกลมสีดำขนาดต่างกัน เพื่อสื่อให้เห็นถึงปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามลำดับ

จุดเด่นของการจัดแสดงในคอนเซ็ปท์สโตร์นี้คือ รองเท้าต้นแบบ M0.0NSHOT ที่ประกาศว่าเป็นรองเท้าที่ปลอดคาร์บอน โดยมีกำหนดเปิดตัวในฤดูใบไม้ผลิปี 2024

แม้ว่า Allbirds จะส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาตั้งแต่ปี 2020 แต่ลูกค้าเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่สามารถอธิบายความหมายของคาร์บอนได้อย่างมั่นใจ การนำเสนอด้วยภาพที่สนุกสนานแบบนี้ จะสามารถดึงดูดความสนใจได้ แต่ก็ยังมีเรื่องของความท้าทายคือ เราต้องมั่นใจในความชัดเจนของข้อความที่ต้องการจะสื่อ

บ้านปู NEXT และ ROOTS
ผู้ให้บริการพลังงานสะอาดเน้นย้ำถึงผลกระทบด้านคาร์บอนด้วยป๊อปอัปคาเฟ่

บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการพลังงานอัจฉริยะ จับมือ Roots micro-roastery เปิดตัว Infinite Café ป๊อปอัพคาเฟ่พลังงานสะอาดในกรุงเทพฯ คาเฟ่แห่งนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2566 โดยมีการผลิตไฟฟ้าเอง บริหารจัดการขยะอัจฉริยะ ให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวด้วยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และเน้นย้ำถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ลดลงจากการซื้อกาแฟทุกครั้ง

จากการพิจารณาที่ว่า 15% ของผู้บริโภคใน APAC ยังไม่ได้ซื้อสินค้าที่อยู่ในคอนเซ็ปท์ของความยั่งยืน สาเหตุจากการขาดข้อมูลประกอบ หรือแม้แต่เมื่อมีข้อมูล ก็มักจะขัดแย้งกัน นั่นหมายถึงว่า เราจะทำอย่างไรให้ข้อมูลรับรองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเด่นที่ผู้บริโภครับรู้จริงๆ รวมทั้งเน้นย้ำถึงความแม่นยำของข้อมูลด้วยการตรวจสอบที่อ้างอิงได้

DELTA HOTELS BY MARRIOTT
โรงแรมที่ยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

ในเดือนมีนาคม 2023 Delta Hotels by Marriott ใน Dubai Investment Park ประกาศว่าได้ติดตั้งเครื่องผลิตน้ำจากอากาศ (เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนความชื้นในอากาศให้เป็นน้ำดื่ม) ของ Airowater จำนวนสองเครื่อง แต่ละเครื่องจะสามารถผลิตน้ำได้ระหว่าง 500 ถึง 1,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอสำหรับจ่ายไปทั่วทั้งโรงแรม

โรงแรมได้วางขวดน้ำที่เป็นแก้วไปทั่วทั้งบริเวณคอมเพล็กซ์ เพื่อขจัดขวดน้ำพลาสติกออกไปให้หมด และประกาศตัวเลขยกเลิกการใช้ขวดพลาสติกได้ 11,000 กิโลกรัมต่อน้ำทุกๆ 1,000 ลิตรที่ผลิตขึ้นมาเอง

ในวันนี้เมื่อสิ่งธรรมดาๆ เช่น น้ำดื่ม การนั่งเล่น และทางเท้า สามารถสร้างปรากฏการณ์รักษ์โลก และดูแลสิ่งแวดล้อมได้ ธุรกิจคงไม่มีข้อแก้ตัวที่จะละเลยเรื่องนี้อีกต่อไป

การเยียวยาที่แท้จริง: Generative AI — มิตรหรือศัตรูกันแน่

จากการวิจัยระบุว่า โปรแกรมการสร้างภาพด้วย AI มีการสนับสนุน prompts ที่ให้สร้างภาพของหลักฐานปลอมถึงกว่า 85% ดังนั้นบริษัทโซเชียลมีเดียจึงต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมเนื้อหา และรัฐบาลได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ AI

แบรนด์ต่างๆ จึงต้องออกมาตรการควบคุม เพื่อลดความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับ Generative AI และการเข้าถึงข้อมูลผิดๆที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับแบรนด์ การติดป้ายกำกับในเนื้อหา เปิดเผยข้อมูลการแก้ไข การกลั่นกรองเนื้อหา การยกระดับความรู้ด้านดิจิทัล และนำไปใช้กับกลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่จำเป็น รวมไปถึงการเปิดตัวต่อต้านการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ในยุคที่แบรนด์ต่างๆ ต้องรับผิดชอบต่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เราจะนำไปปรับใช้กับธุรกิจของเราได้อย่างไร

TIKTOK
TikTok เปิดตัวป้ายกำกับเพื่อเปิดเผยเนื้อหาที่สร้างโดย AI

ในเดือนกันยายน ปี 2023 TikTok ได้เปิดตัวเครื่องมือ เพื่อช่วยให้ครีเอเตอร์ติดป้ายกำกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายสื่อสังเคราะห์ในหลักเกณฑ์ชุมชนของ TikTok ได้ง่ายขึ้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกประกาศเมื่อต้นปี 2023 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับข้อมูลที่เป็นเท็จ โดย TikTok ยังได้เริ่มทดสอบการติดป้ายกำกับอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI

เมื่อลายเซ็นดิจิทัล และการติดป้ายกำกับเนื้อหาไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันการณ์ บริษัทโซเชียลมีเดีย จึงต้องมีความพร้อมในการเข้ามามีบทบาทในการคัดกรอง

การสร้างสรรค์เนื้อหาด้านการดูแลสุขภาพ เช่น อาหาร การออกกำลังกาย และแม้แต่เนื้อหาด้านสุขภาพทางเพศ เป็นกลุ่มคอนเทนต์ที่กำลังมีปัญหาด้านข้อเท็จจริงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการเข้าถึงข้อมูลในระดับสูง แต่พบว่ามีข้อมูลที่เป็นเท็จอย่างมหาศาล รวมไปถึงข้อความที่เหยียดความแตกต่างทางเชื้อชาติอีกด้วย

SWYFTX
โครงการที่ให้รางวัลแก่ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงทาง crypto

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้แยกแยะเนื้อหาที่มีการหลอกลวงเกี่ยวกับ crypto ได้ ในเดือนกันยายน 2023 เว็บไซต์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Swyftx จากออสเตรเลีย ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการศึกษาชื่อ ‘earn and learn’ โดย Swyftx มอบ Bitcoin มูลค่า 5 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม เมื่อจบหลักสูตรแรกเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน Swyftx คาดว่าชาวออสเตรเลียกว่า 80,000 คนจะเข้าร่วมในโครงการนี้

ทุกครั้งที่คำแนะนำ หรือข้อความแจ้งเตือนมีความล่าช้าหรือขาดหายไป จะสร้างโอกาสให้การนำเสนอข้อมูลที่ผิดและบิดเบือนเติบโตและแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก เช่น สกุลเงินดิจิทัล ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเรารู้ว่าข้อมูลเท็จ หรือเฟคนิวส์เดินทางได้เร็วกว่าความจริงถึง 6 เท่า

CHATNETZERO
แชทบอตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพอากาศ

ChatNetZero เปิดตัวในเดือนกันยายน 2023 เป็นแชทบอตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ แชทบอตสร้างขึ้นจากรายงานที่น่าเชื่อถือและข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อถอดรหัสความแตกต่างที่ซับซ้อนของ net zero และ พิจารณาความน่าเชื่อถือของแผนการลดการปล่อยคาร์บอนที่กำหนดโดยองค์กรธุรกิจ รัฐบาล และสถาบันการเงิน

สภาพภูมิอากาศ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวข้อยอดนิยมในการบิดเบือนข้อมูล และเมื่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วทวีความรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวนมากได้รับการพัฒนาเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นข้อมูลที่บิดเบือนในภาษาอื่นๆ จึงยังสามารถเล็ดรอดออกไปได้อยู่ดี

BRAND BUTLERS: สร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ด้วยสิทธิพิเศษและบริการเสริม

ภาวะเงินเฟ้อไม่ใช่อุปสรรคของธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างที่เราคิดกัน แทนที่การท่องเที่ยวจะซบเซา อัตราเงินเฟ้อกลับกลายเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคออกเดินทาง โดยมีแรงจูงใจสูงสุดคือ “หลีกหนีจากชีวิตประจำวัน”

อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยว่าบางแบรนด์กลับใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่เบ่งบาน เพื่อชดเชยการขาดรายได้ช่วงโควิด-19 ตั้งแต่เรื่องสกัด skip-lagging (วิธีการลดค่าเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยจองตั๋วที่เพียงผ่านจุดหมายปลายทางที่ต้องการ และไม่บินต่อตามเส้นทางที่ซื้อมา) ไปจนถึงช่องว่างจากการบวก “ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่เปิดเผย” ของโรงแรม ที่เรียกกันว่า junk fees

เพื่อเรียกคืนความเชื่อใจจากผู้บริโภค ธุรกิจการบริการ จำเป็นต้องสร้างทางเลือกที่สมเหตุสมผล ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก เพราะความไว้วางจากผู้บริโภค ถือเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับธุรกิจในทุกวันนี้ และแน่นอนว่านำมาซึ่งผลตอบแทนอีกมากมาย โดยผู้บริโภค 48% จะซื้อบริการเสริมหากไว้วางใจผู้ให้บริการ และ 42% จะพิจารณาอัพเกรดแพ็คเกจของตัวเอง

วันนี้คำขอโทษที่จริงใจจากแบรนด์ที่ผิดพลาดกับผู้บริโภค อาจไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับแบรนด์ที่จริงใจและนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ใครกันแน่ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคอย่างแท้จริง

CLEARTRIP
นโยบาย ‘การยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล’ ส่งผลให้การจองโรงแรมพุ่งสูงขึ้น

ด้วยนโยบาย “ยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล” ClearTrip แพลตฟอร์มการจองที่พักในอินเดีย ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถรับเงินคืนเต็มจำนวนจากการจองได้จนถึงเวลาเช็คอิน โดยไม่ต้องมีเหตุผลและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ฟีเจอร์นี้เปิดตัวในเดือนกันยายน 2023 และกระตุ้นให้มีการจองโรงแรมเพิ่มขึ้นถึง 220%

โมเดลการกำหนดราคาแบบไดนามิก ทำให้การจองที่พัก ให้ความรู้สึกคล้ายกับเกมรัสเซี่ยน รูเล็ตมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำอย่างไรให้ลูกค้าคลายความวิตกกังวลจากขั้นตอนการจองที่พัก โดยเฉพาะกับตัวเลขราคาที่ผู้บริโภค 1 ใน 3 ทั่วโลก ใช้ตัวกรอง “การยกเลิกแบบคืนเงินได้” และแม้ว่าธุรกิจบางแห่ง จะยังไม่สามารถมอบเงื่อนไขที่อิสระจากการยกเลิกได้ขนาดนั้น อย่างน้อยต้องให้ความสำคัญกับความโปร่งใสทางด้านราคาว่าจะมีการปรับเมื่อไร และด้วยเหตุผลอะไร

PRAXIS
แอพวิเคราะห์ภาพถ่ายของผู้ใช้เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในบ้าน

ในเดือนตุลาคม 2023 Praxis ผู้ค้าปลีก DIY ชาวดัตช์ได้เพิ่ม 'Sustainability Check’ ฟรี ลงในแอป Praxis Plus ที่ใช้อัลกอริธึม AI และการจดจำรูปภาพเพื่อเสนอแผน เครื่องมือที่จำเป็น และวิดีโอสอนแบบทีละขั้นตอนสำหรับการปรับปรุงบ้านเพื่อประหยัดพลังงาน โดยใช้เพียงแค่การอ้างอิงจากภาพถ่ายของห้องเพียงห้องเดียว

เมื่อต้องเผชิญกับค่าก๊าซและไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 96% ของครัวเรือนชาวดัตช์จึงพยายามหาวิธีเพื่อลดค่าพลังงานในช่วงฤดูหนาว อย่างน้อย 1 วิธี ในปี 2024 แบรนด์ที่ต้องการส่งเสริมมาตรการด้านความยั่งยืน จะต้องก้าวไปให้ไกลกว่า และนำเสนอบริการที่มองไปตลอดเส้นทางของพฤติกรรมผู้บริโภค

PORSCHE
แบรนด์รถยนต์เปิดห้องชาร์จสุดหรูสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2023 แบรนด์ผู้ผลิตรถหรูอย่าง Porsche ได้เปิด Porsche Charging Lounge แห่งแรก โดยเจ้าของ Porsche ID, EV และผู้ขับขี่ยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริด สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองได้ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน

โดยจะมีจุดชาร์จรถยนต์ เครื่องดื่ม หนังสือ สื่อดิจิทัล สัญญาณ Wi-Fi และ smart mirror สำหรับการออกกำลังกาย Lounge แห่งแรกนี้ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมัน และอาศัยพลังงานสะอาดจากแผงโซล่าเซลล์

เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ EV สร้างขึ้นเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ขับขี่ ผู้ให้บริการชาร์จจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างเช่น ความเร็วในการชาร์จ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือราคาที่แข่งขันได้ ธุรกิจต้องพิจารณาความคาดหวังข้ามอุตสาหกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคให้รอบด้าน

ทักษะสำหรับทุกคน: ปลูกฝังให้พนักงานมีทักษะในการใช้ AI

Gen AI กำลังถูกรวมเข้ากับการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว ในขณะที่พนักงานในสหรัฐอเมริกา 86% ต้องการใช้ Gen AI ในที่ทำงาน แต่มีนายจ้างเพียง 50% เท่านั้นที่ได้ร่างนโยบายเกี่ยวกับ Gen AI

ทั้งพนักงานและนักศึกษาในปัจจุบัน ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ในเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่วิธีการใช้งาน ผลกระทบ และวิธีการคิดร่วมกับ AI

ในขณะที่ช่องว่างของทักษะทางดิจิทัลกว้างขึ้น (เพิ่มขึ้นจาก 55% เป็น 69% ระหว่างปี 2564 ถึง 2565) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า พนักงานที่มีประสบการณ์ไม่มาก อายุงานน้อยๆ กลับมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด เมื่อได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง AI ผู้ช่วย

เราจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จมากขึ้น เมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เราต้องมองว่า AI เป็นปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ใช่จะมาทดแทนแรงงานมนุษย์

RAPPI
ส่งเสริมความรู้ทางด้านดิจิทัลให้กับพนักงานและครอบครัว

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2023 Rappi ซุปเปอร์แอปฯได้ประกาศความร่วมมือกับ Microsoft เพื่อส่งเสริมการรวมระบบดิจิทัลและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในละตินอเมริกา โครงการริเริ่ม “เทคโนโลยีสำหรับทุกคน” มอบการศึกษาฟรีเกี่ยวกับความรู้ด้านดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการ และการบริหารธุรกิจ โปรแกรมนี้มีให้กับพนักงานจัดส่งของ Rappi ทุกคน โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงผู้คนมากกว่า 350,000 คน

ในฐานะธุรกิจ เราควรพิจารณาว่าสามารถรวมเรื่องการเพิ่มทักษะแบบดั้งเดิม เข้ากับความรู้ทางด้านดิจิทัลได้อย่างไร เช่นเดียวกับโครงการของ Rappi รวมไปถึงการขยายความรู้ไปยังบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่ง Rappi นำเสนอหลักสูตรให้กับครอบครัวของไรเดอร์อีกด้วย

DERMALOGICA
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวใช้ ChatGPT เพื่อการศึกษาและยกระดับทักษะของนักบำบัด

เพื่อยกระดับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ Dermalogica แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากอังกฤษได้รวมฟังก์ชัน ChatGPT เข้ากับคู่มือการดูแลผิว ‘Dermalogica: The Book’ AI เพื่อการนำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งให้นักบำบัดได้เรียนรู้ จากคลังความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ จากแอปพลิเคชัน และข้อมูลจากหน้าร้าน

การใช้ AI แบบสนทนา เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญเจาะลึกไปในเนื้อหา และช่วยการเรียนรู้ เป็นตัวอย่างที่สำคัญของการที่เทคโนโลยี AI ที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับมืออาชีพ แทนการมาแทนที่มนุษย์ ข้อมูลของ Dermalogica ยังคงมีอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ดั้งเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์ไม่ได้บังคับผู้บริโภคไปในทิศทางที่ต้องการ หากยังไม่มีความพร้อม

WALMART
Generative AI ที่เป็นเครื่องมือช่วยงานผู้ค้าปลีก

ในเดือนสิงหาคม ปี 2023 Walmart ได้เปิดตัวเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่เรียกว่า My Assistant ให้กับพนักงาน 50,000 คน เครื่องมือนี้ มีไว้สำหรับพนักงานบริษัทในสหรัฐฯ เพื่อช่วยร่างเอกสาร สร้างแรงบันดาลใจ และทำบันทึกสรุป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้พนักงาน “ทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” ไม่ใช่การแทนที่พนักงาน แต่เป็นการช่วยเสริมศักยภาพ

องค์กรขนาดใหญ่ เช่น บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก McKinsey กำลังตื่นตัวกับประโยชน์ด้านการผลิตของ Gen AI ที่ถูกนำมาใช้ในวงกว้าง มีการใช้ Gen AI สำหรับพนักงานโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นทักษะสำหรับทุกๆคน ในขณะเดียวกันก็ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลด้านเทคโนโลยี โดย 26% ของคนงานในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษต่างมีความกังวลว่าจะถูกเพื่อนร่วมงานมองว่าเป็นคนขี้เกียจ เพราะใช้ AI

Source

error: Content is protected !!