fbpx
News update

5 มีนาคม เข้าสู่ฤดูร้อนวันแรกของปี 2566 มีอุณภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป

Onlinenewstime.com : กรมอุตุฯ ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ในปี 2566 โดยประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566

โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ ตัวเลขอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ตั้งแต่ 35.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ซึ่งใกล้เคียงกับค่าปรกติ 34.4 องศาเซลเซียส แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 นั้น ถือว่ามีอุณภูมิที่สูงกว่าคือ 34 องศาเซลเซียส

ประกอบกับ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

แต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนบริเวณยอดภูและยอดดอย รวมทั้งเทือกเขายังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566

error: Content is protected !!