fbpx
News update

แม็คกรุ๊ป  มอบผ้ายีนส์ให้น้องๆ รร. เด็กพิเศษฯ

Onlinenewstime.com : นายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ (คนที่3จากขวา)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “แม็คยีนส์”  แบรนด์ยีนส์อันดับหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 48 ปี ร่วมสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับน้องๆ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

โดยมอบผ้าแม็คยีนส์ให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ที่อยู่ในความดูแลกว่า 170 คน โดยมี  นางอัจจิมา  ชวลิตธำรง  ผู้แทนโรงเรียนเด็กพิเศษฯ  เป็นผู้รับมอบฯ ณ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด  ลาดกระบัง เมื่อเร็วๆนี้

error: Content is protected !!