fbpx
News update

LINE ประเทศไทย เสริมทัพรอบด้าน แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

Onlinenewstime.com : LINE ประเทศไทย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา ประกาศแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง เสริมแกร่งดันธุรกิจบนระบบนิเวศของ LINE รอบด้าน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในเมืองไทย โดยมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2566

นายวีระ เกษตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและหัวหน้าฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ ขึ้นเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Chief Product Officer) ดูแลและบริหารงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการบนแอปพลิเคชัน LINE ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

โดยมุ่งยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการสื่อสาร ไลฟ์สไตล์และโซลูชันส์ธุรกิจ  ด้วยประสบการณ์มากว่า 25 ปี

นางสาวณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร ขึ้นเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) ดูแลและบริหารงานด้านกลยุทธ์และแผนงานด้านแบรนด์ การตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงการสื่อสารองค์กร

มุ่งสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดธุรกิจในอนาคต ด้วยประสบการณ์ด้านแบรนด์และการตลาดจากองค์กรและแบรนด์ชั้นนำมากว่า 25 ปี

นายรัฐธีร์ ฉัตรดำรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโฆษณา ขึ้นเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (Chief Commercial Officer) ดูแลและบริหารงานด้านธุรกิจพาณิชย์ ครอบคลุมทั้งแพลตฟอร์ม, LINE FOR BUSINESS โซลูชั่นสำหรับธุรกิจทุกขนาด, LINE Consumer Business และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจโฆษณามากว่า 10 ปีจากหลายองค์กรชั้นนำ

ทั้งนี้ นายนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร ในฐานะรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ยังคงดูแลและบริหารการปฏิบัติการด้านธุรกิจของกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ กลุ่มธุรกิจคอนเทนต์และนวัตกรรมการบริการต่าง ๆ เช่นเดิม   

error: Content is protected !!