fbpx
News update

กรุงศรี คว้า 11 รางวัลยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

Onlinenewstime.com : กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ประกาศความสำเร็จ คว้า 11 รางวัลยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์และการบริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2565 จาก 4 สถาบันชั้นนำในประเทศและระดับโลก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจให้ความไว้วางใจ

นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของธนาคารกรุงศรี ผมขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นจากลูกค้าธุรกิจที่มีให้เราเสมอมา

รางวัลแห่งความสำเร็จนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้เราได้จัดตั้ง หน่วยงาน ESG Financing เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยลูกค้าในการระดมทุนในรูปแบบ Sustainable Finance

ซึ่งหน่วยงานนี้ จะเป็น Centre of Excellence รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินเพื่อความยั่งยืน ในทุกอุตสาหกรรมจากเครือข่าย MUFG ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินผู้นำ เรื่อง ESG financing ในระดับโลกอยู่ในขณะนี้ 

นอกจากนี้ เรายังได้จัดตั้ง Sector Team เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลากหลายอุตสาหกรรม จากฝ่ายวิจัยของกรุงศรี และ Sector team จาก MUFG  ซึ่งจะทำให้ลูกค้าธุรกิจของเรา มีข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถตัดสินใจกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดีขี้น ทั้งการขยายกิจการ การซื้อขาย ควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions)  เป็นต้น

ทั้ง 2 หน่วยงานนี้ จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เราทำงานร่วมกับลูกค้าธุรกิจได้ดีขึ้น และเราพร้อมเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ลูกค้าธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ภายใต้การเป็น Trusted Banking Partner หรือ ธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ”

สำหรับ 11 รางวัลยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเงินที่กรุงศรีได้รับ ประกอบไปด้วย

รางวัลจากงาน The Asset Triple A Awards 2022 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ได้แก่

  • รางวัล Best Bank For Sustainable Finance, Domestic ในฐานะที่กรุงศรีเป็นธนาคารที่ให้ความสำคัญและมีบทบาทในการสนับสนุนภาคธุรกิจในเรื่องของการเงินเพื่อความยั่งยืน และมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม
  • รางวัล Best Green Bond Financial Institution ในฐานะผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • รางวัล Best New Green Bond ในฐานะผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้กับบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่เสนอขายเป็นครั้งแรกในตลาดตราสารหนี้ไทย
  • รางวัล Best Liability Management ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

รางวัลจากงาน Thai BMA Best Bond Awards 2022 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ในฐานะที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Lead Arrangers) ได้แก่

  • รางวัล State Owned Enterprise ESG Bond of the Year สำหรับการออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 
  • รางวัล Corporate ESG Bond of the Year สำหรับการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 

โดยกรุงศรีมีส่วนร่วมในการเป็น Joint Green Structuring Advisor ให้แก่ทั้ง 2 ธุรกรรมด้วย

  • รางวัล Issuer of the Year สำหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล Deal of the year สำหรับการออกหุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 

รางวัลจากงาน Alpha Southeast Asia Awards 2022 จัดโดย Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนการธนาคาร และตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่

  • รางวัล Best Bond Deal for Retail Investors in Southeast Asia และ Best Local Currency Bond Deal of the Year (Thailand) 2022 สำหรับการออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ของบริษัท บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล Best Equity/IPO Deal of the Year in Thailand 2022 ในฐานะหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ให้กับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมี รางวัล IFR Asia Awards 2022 จัดโดย International Financing Review Asia (IFR Asia) นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ รางวัล Frontier Markets Issue สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทของ Hattha Bank Plc. (สถาบันการเงินชั้นนำของเครือกรุงศรีในประเทศกัมพูชา) โดยถือเป็นผู้ออกหุ้นกู้จากประเทศกัมพูชารายแรกที่เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทในประเทศไทย

error: Content is protected !!