fbpx
News update

JobsDB เผยแนวโน้มอัตราเงินเดือนปี 65

Onlinenewstime.com : จ๊อบส์ดีบี (JobsDB) เผยแนวโน้มอัตราเงินเดือนปี 65 (Salary Report 2022) ชี้สายงานไอทีเปย์เงินเดือนเพิ่มขึ้นอันดับ 1SMEs ปรับเงินเดือนสู้บริษัทใหญ่ หวังดึงคนเก่งพัฒนาองค์กรอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอที ดีมานต์สูงสุดสายงานการขายและการตลาด ยังคงประกาศรับสมัครมากเป็นอันดับ 1 และเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และฮ่องกง ประเทศไทยมีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเดือนค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ 43.1%

นางสาวดวงพร พรหมอ่อน

นางสาวดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่าน ๆ มา ส่งผลให้ธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ทั่วประเทศปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลายธุรกิจประยุกต์นำอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบดำเนินการภายในองค์กร เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค

ส่งผลให้อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอทีภายในประเทศเกิดการขยายตัว และความต้องการบุคลากรจากผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย”

โดยจากผลสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/ไอที (Computer/IT) มีการประกาศรับสมัครงานสูงสุดมากกว่า 12,200 ตำแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

สำหรับสายงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งวัดจากจำนวนประกาศรับสมัครงานรวมทุกอุตสาหกรรมมากถึง 26,300 ตำแหน่ง ในปี 2564 ยังคงเป็นสายงานด้านการขายและการตลาด (Sales/Marketing) เช่นเดียวกับปี 2563

“สืบเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคเริ่มมีการเปรียบเทียบสินค้ามากขึ้นทั้งในแง่ของคุณภาพ ราคา และประโยชน์ใช้สอยเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ อีกทั้ง เมื่อมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ e-Commerce และโลจิสติกส์ รวมถึงระบบจัดส่งมากขึ้น

ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้าง Brand Loyalty และฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ” คุณดวงพร กล่าวเสริม

หากกล่าวถึงภาพรวมการปรับเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนในประเทศไทย โดยแบ่งตามสายงาน พบว่า มีหลายสายงานได้รับการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน อาทิ สายงานไอที ที่ได้รับการปรับเงินเดือนสูงที่สุดถึง 41%, งานขาย งานบริการลูกค้า และงานการตลาด รวมถึงงานการศึกษา และการฝึกอบรม เงินเดือนเพิ่มขึ้น 40% สายงานสุขภาพ และความงาม เงินเดือนเพิ่มขึ้น 39% เป็นต้น

นอกจากนี้ จากผลสำรวจอัตราเงินเดือน หากเปรียบเทียบทุกอุตสาหกรรมและแบ่งตามระดับงาน พบว่าในแต่ละระดับงาน มีอุตสาหกรรมที่เสนออัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้

 • ระดับเจ้าหน้าที่ (Entry Level)  
  • อันดับที่ 1 : อุตสาหกรรมไอที, การธนาคารและการเงิน, โทรคมนาคม เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 32,500 บาท
  • อันดับที่ 2 : อุตสาหกรรมประกันภัย เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 30,000 บาท
  • อันดับที่ 3 : อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 27,500 บาท
 • ระดับหัวหน้างาน (Manager)
  • อันดับที่ 1 : อุตสาหกรรมประกันภัย เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 62,500 บาท
  • อันดับที่ 2 : อุตสาหกรรมไอที, การธนาคารและการเงิน, โทรคมนาคม, น้ำมันและก๊าซ เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 57,500 บาท
  • อันดับที่ 3 : อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์, Trading และจัดจำหน่าย, อาหารและเครื่องดื่ม เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 50,000 บาท
 • ระดับผู้จัดการ / อาวุโส (Senior Executive)
  • อันดับที่ 1 : อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 82,500 บาท
  • อันดับที่ 2 : อุตสาหกรรมไอที, ประกันภัย, การธนาคารและการเงิน, โรงแรม บริการจัดเลี้ยง เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 80,000 บาท
  • อันดับที่ 3 : อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อสังหาริมทรัพย์, Trading และจัดจำหน่าย, อาหารและเครื่องดื่ม, ขนส่ง เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 72,500 บาท
 • ระดับผู้บริหารระดับสูง (C-level Management)
  • อันดับที่ 1 : อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 125,000 บาท
  • อันดับที่ 2 : อุตสาหกรรมไอที, ประกันภัย, การผลิต เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 120,000 บาท
  • อันดับที่ 3 : อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เสนอค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ 117,500 บาท

เมื่อเทียบการปรับตัวของอัตราเงินเดือนปีล่าสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ พบว่า อุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่มีการปรับเงินเดือนเพิ่มสูงสุดแบ่งตามระดับงาน และสายงาน ได้แก่

 • อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property & Real Estate) ปรับเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานระดับผู้จัดการ / อาวุโส (Senior Executive) ในสายงานไอที สูงสุดในปี 2564 โดยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 34.6%
 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ปรับค่าตอบแทนให้แก่พนักงานระดับหัวหน้างาน (Manager) ในสายงานไอที เช่นเดียวกัน โดยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 27.8%
 • อุตสาหกรรมขนส่ง (Transportation) มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ให้แก่พนักงานระดับผู้จัดการ / อาวุโส (Senior Executive) ในสายงานบริการเฉพาะทาง โดยปรับขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 27.1%

ผลสำรวจในปีนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงนัยยะสำคัญอีกประเด็นหนึ่งว่า ขนาดขององค์กรอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญที่จะชี้วัดอัตราเงินเดือนอีกต่อไป โดยทั่วไปแล้ว องค์กรขนาดใหญ่ มักจะเสนอเงินเดือนที่สูงกว่า แต่ปัจจุบัน บางสายงานที่เป็นที่ต้องการ หรือต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ ก็มีความเป็นไปได้ที่ธุรกิจ SMEs จะเสนอเงินเดือนที่มากกว่าเพื่อให้เกิดการจ้างงาน

โดยจากข้อมูลเชิงลึกของเงินเดือนในธุรกิจ SMEs เมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ พบว่าอุตสาหกรรม SMEs  ที่มีการเติบโตมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมประกันภัย (Insurance) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 33.3% และประเภทงานที่มีการเติบโตมากที่สุดคือ งานท่องเที่ยว โรงแรม และ  F&B (Hotel/Restaurant) ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนสูงสุดที่ 18.2%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนจากทุกสายงาน และทุกระดับงานระหว่าง SMEs และองค์กรขนาดใหญ่ พบว่า SMEs เสนอค่าตอบแทนให้ ผู้จัดการ/อาวุโส (Senior Executive) ในสายงานการผลิต และผู้บริหารระดับสูง (C-Level Management) ในสายงานธุรการและทรัพยากรบุคคล มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่อีกด้วย

ดาวน์โหลด จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย รายงานเงินเดือนปี 2565 ได้ที่ https://jobsdb.me/SalaryReport2022

error: Content is protected !!