fbpx
Breaking News

เมื่อโลกเปลี่ยน! IPAWS การทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินของสหรัฐฯ ที่มีไว้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด

www.onlinenewstime.com : ความไม่แน่นอนของภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์ เช่นเดียวกับภาพที่เราเห็นในบทภาพยนตร์ ได้เกิดขึ้นจริง และอาจจะเกิดขึ้นได้อีก ในอนาคตนั้น ทำให้ประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐฯ ตื่นตัว เตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้น

การทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉิน IPAWS แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2019 ซึ่งครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 จากการทดสอบ 4 ครั้งที่ผ่านมานับตั้งแต่ พฤศจิกายน 2011 กันยายน 2016 และ 2017 และตุลาคม 2018 ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่าง  FCC สถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์ต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่การจัดการเหตุฉุกเฉิน

การจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นนั้น จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานของของสหรัฐฯ หลายหน่วยงาน

นับตั้งแต่การจำลองถึงระบบอินเทอร์เน็ตล่ม ทั้งประเทศ และเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ ในการติดต่อสื่อสาร ที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินนั้น ทางออกในการติดต่อสื่อสารกับคนทั้งประเทศนั้นคืออะไร

การทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานของประเทศ

สำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง ( FEMA : Federal Emergency Management Agency ) หรือ ฟีมา เป็นหน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2522 สำหรับปฏิบัติการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีหน้าที่หลัก คือการประสานงานสำหรับแก้ปัญหาภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร ( FCC : Federal Communication Commission ) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ

ศูนย์การกระจายข่าวสารของรัฐฯ ( State Broadcasters ) โดยผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ( EAS : Emergency Alert System )

อย่างไรก็ตาม การทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง ร่วมกับคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2019  ประมาณเวลา 14:20 น. มีจุดประสงค์หลัก เพื่อการประเมินความพร้อม ของความสามารถในการแจ้งเตือนระดับชาติ กรณีที่ขาดการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต

รวมถึงการประเมิน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับการกระจายข้อความระดับประเทศ และหาจุดที่ต้องมีการปรับปรุง

ขั้นตอน ของการทดสอบนั้น จะเริ่มต้นด้วยการออกอากาศข้อความทดสอบ จากสถานีวิทยุที่เรียกว่า Primary Entry Point หรือสถานี PEP ที่เข้าร่วมกับสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง ในระบบเตือนภัยสาธารณะแห่งชาติ

ซึ่งการออกอากาศผ่านทางสื่อ ในช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ และสถานีเคเบิลในแต่ละรัฐ ที่รับคลื่นจากสถานี PEP จะได้รับข้อความ และออกอากาศข้อความทดสอบ เพื่อให้ข้อความถูกเผยแพร่ ไปยังทุกเครือข่ายของวิทยุ โทรทัศน์ และช่องเคเบิลทั่วประเทศ ภายในไม่กี่นาทีที่รับมา

ขณะเดียวกัน ในการทำงานของ EAS ซึ่งเป็นระบบเตือนภัยสาธารณะแห่งชาติ จะเป็นช่องทางให้ประธานาธิบดีได้สื่อสาร เรื่องการรับมือของประเทศ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

“นี่คือการทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินแห่งชาติ ระบบนี้ได้รับการพัฒนา โดยผู้ให้บริการของสถานีต่างๆ โดยร่วมมือกับสำนักจัดการภาวะฉุกเฉิน คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

หากนี่เป็นเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง หลังจากข้อความนี้ จะมีเสียงเตือนตามมา และคุณยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ” โดยข้อความที่แสดงหน้าจอโทรทัศน์จะระบุว่า “ระบบเริ่มเข้าสู่การทดสอบ ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติทั่วประเทศ เริ่มต้นที่ 2:20 PM และสิ้นสุดที่ 2:50 PM

รูปแบบการประสานงาน ที่สอดคล้องนี้ ดำเนินการโดย เครือข่ายผู้เข้าร่วมกับผู้จัดการภาวะฉุกเฉิน เพื่อทดสอบระบบเตือนภัยฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่การจัดการภาวะฉุกเฉิน

การทดสอบมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ มีวิธีการและระบบ ที่สามารถแจ้งเตือน และส่งสัญญาณฉุกเฉินเร่งด่วน ให้กับสาธารณชน ในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินระดับชาติ จะมีการส่งข้อความเตือน ตามคำแนะนำของประธานาธิบดี หรือผู้ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจอนุมัติการเปิดใช้งานสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง

Source : www.fema.gov

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!