fbpx
News update

“Gudi…Good” แอปฯ เกมเสริม EQ เด็ก ปลูกฝังหน้าที่พลเมืองดี

Onlinenewstime.com : THG ผุดไอเดียเก๋ สร้างแบรนด์ด้วยเกม เปิดตัว “Gudi…Good” แอปพลิเคชั่นเกมสำหรับเด็กเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการจำลองหน้าที่พลเมืองดีผ่านบทบาทสมมติ หวังจุดประกายเด็กใ ห้เกิดความกล้าหาญในการทำดีมีจิตสาธารณะ พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดเล่นฟรีได้แล้ววันนี้ทั้งบน iOS และ Android

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัว “Gudi…Good” แอปพลิเคชั่นเกมสำหรับเด็ก ที่จะช่วยกระตุ้นการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ให้เด็กวัย 8 ปีขึ้นไป เกิดความตระหนักรู้ถึงการทำหน้าที่พลเมืองดีมีจิตสาธารณะผ่านเกมจำลองบทบาทสมมติหลากหลายอาชีพ อาทิ หมอ พยาบาล นักผจญเพลิง ฯลฯ

โดยเฟสแรก เปิดให้เยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจดาวน์โหลดเล่นฟรีแล้วผ่าน App Store สำหรับ iOS และ Google Play Store สำหรับ Android

“การส่งเสริมให้เด็กเป็นพลเมืองดีและมีจิตสาธารณะ คือหน้าที่ที่ทุกองคาพยพในสังคมต้องช่วยกัน ด้วยเหตุนี้ THG จึงพัฒนาแอปพลิเคชั่น Gudi…Good เพื่อหวังเป็นตัวช่วยจุดประกายให้เด็กเกิดความกล้าหาญและกล้าที่จะแตกต่างในการทำหน้าที่พลเมืองดี

เพราะเชื่อว่าเด็กทุกคนล้วนต้องการแสดงออกตามแบบของตน ซึ่งด้วยการออกแบบบนแพลตฟอร์มที่ตรงความสนใจของเด็กวัยนี้ จึงคาดหวังว่า Gudi…Good สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม”

Content ภายในเกมถูกดีไซน์ด้วยโหมดการเล่นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เนื้อหาสนุกแฝงแง่คิด สอดแทรกวิธีเรียนรู้การเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ อาทิ การแสดงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการให้ความเคารพผู้อื่น ฯลฯ ผ่านการเดินเรื่องด้วยตัวละครที่มีความสดใส กระฉับกระเฉง ซึ่งจะเข้าไปทำภารกิจที่ท้าทายแตกต่างกันไป ได้แก่ 1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งรถพยาบาล 2. ช่วยสร้างโรงพยาบาลสนาม 3. เต้นให้กำลังใจเด็กที่กลัวการฉีดวัคซีน 4. ภารกิจนักดับเพลิง 5. ช่วยคุณยายโทรสายด่วน 1669 นอกจากนี้ THG ยังเตรียมที่จะขยาย Content เกมเฟสต่อไปเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

“แอปพลิเคชั่น Gudi…Good เป็นสิ่งที่ THG จัดทำขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรทางธุรกิจ แต่ตั้งใจทำขึ้นตามแนวทางที่ยึดมั่นมาโดยตลอด นั่นคือดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการช่วยสนับสนุนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมความเป็นพลเมืองและความเป็นมนุษย์ อันเป็น Code of Conduct ที่ถ่ายทอดมาจาก DNA ของผู้ก่อตั้งอย่างชัดเจน นับแต่วันแรกที่ก่อตั้งและยังคงยึดปฏิบัติเสมอมา” นายแพทย์ธนาธิป กล่าว

error: Content is protected !!