fbpx
News update

ออมสินจัด GSB Forum 2023 หัวข้อ ESG : Social Pillar Driven “คนยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน”

GSB Forum 2023 ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับฟังปาฐกถาโดย Prof. Dr. AKM Saiful Majid ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Grameen Bank จากประเทศบังคลาเทศ นำเสนอกรณีตัวอย่างผลงานรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของ “ธนาคารหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารเพื่อสังคมและผู้ยากไร้ที่โด่งดังไปทั่วโลก และการเสวนาจากผู้นำองค์กรชั้นนำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ

ที่นอกจากจะเกิดผลทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยสร้างประโยชน์ต่อผู้คนและสังคมไปพร้อมกันด้วย ส่วนการสัมมนาช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอเรื่องราวแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (CSV : Creating Shared Value) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจและภาคสังคม

โดยมี Highlight Keynote ผู้แทนธนาคารโลก หรือ World Bank และตัวแทนภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกผ่านการสร้างคุณค่าร่วมกับ ธนาคารออมสิน

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมรับฟังการสัมมนา GSB Forum 2023 ผ่านช่องทาง Facebook LIVE  ธนาคารออมสินได้ที่ GSB Society ออกอากาศสดจากห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

error: Content is protected !!