fbpx
News update

ช้อปของดีจากฟาร์มเกษตรกร ในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน 1-3 มี.ค. นี้

Onlinenewstime.com : ธ.ก.ส. นำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้ากว่า 70 ร้านค้า เปิดตลาดนัดของดีวิถีชุมชน เพื่อเป็นให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรงและช่วยสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคมนี้ ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดงาน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2566” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

เพื่อเปิดประสบการณ์ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อและชมสินค้าที่หลากหลายจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง และยังเป็นการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร

โดยในครั้งนี้ มีบูธจำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ผักผลไม้สดปลอดสารพิษตามฤดูกาล ขนมไทย ข้าวหอมมะลิ ข้าวพื้นเมืองที่อุดมไปด้วยวิตามิน สินค้าแปรรูป ทั้งอาหารทะเล อาหารสำเร็จรูป และพืชสมุนไพร เครื่องแกงสำเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องประดับ สินค้าตกแต่ง ผ้าทอและผ้าไหมพื้นเมือง เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!