fbpx
News update

Garnier ยกความกรีนมาไว้กลางใจเมือง ณ ลานใบบัว สี่แยกปทุมวัน

ภายในงาน จะพาผู้ชมไปพบกับความกรีน 5 โซนที่ใครๆ ก็สามารถร่วมเป็น Greener ได้ง่ายๆ ใกล้ตัว ได้แก่ โซนแรก Blue-Green Oasis ได้แรงบันดาลใจจากระบบนิเวศและแหล่งน้ำ ซึ่งพืชและสีเขียวคือส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์แบบ

โซนที่สอง Green Air เรื่องราวของคุณภาพอากาศในเมืองกับความสำคัญของความกรีน เพื่อชี้ให้เห็นถึงความมสำคัญของพื้นที่สีเขียว เพียงคนกรุงเทพปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น สามารถสร้างอากาศสะอาดได้ถึง 1.4 กิโลกรัมต่อปี

โซนที่สาม Ecological Diversity ที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันทำให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ โซนที่สี่ Edible Haven เชิญชวนให้ทุกคนมาเป็น Greener รักษ์และใส่ในสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับการ์นิเย่

โซนที่ห้า Wellness Retreat สร้างสรรค์สวนสาธารณะขนาดย่อมให้ผู้ชมและผู้สัญจรได้พักผ่อนหย่อนใจ และรับรู้ในความสำคัญของต้นไม้และสีเขียวที่ควรปกป้องในยามค่ำ โดยได้เปลี่ยนพื้นที่จัดงาน ให้กลายเป็น Immersive Mapping ตระการตา เล่าเรื่องของสิ่งแวดล้อม ผ่านฝูงกระต่าย ซึ่งกระต่ายในตะวันตกเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นอักนัยหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม

ผู้ชมยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์ Greener ให้กับเพื่อนๆ ผ่านภาพถ่ายจากหลากหลายจุดถ่ายภาพสวยๆ ที่เตรียมไว้ และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” ผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟสร้าง Green Commitment – พันธกิจรักษ์โลก และยังชวนโหวต 1 เขตในกรุงเทพฯ ที่อยากให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากที่สุด

โดยภายหลังจบนิทรรศการ จะนำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการ “สวน 15 นาที” ในกรุงเทพฯ รวมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคตต่อไปอีกด้วย

ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา การ์นิเย่ สานต่อโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” ด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็น Greener ร่วมรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และการเชิญชวนให้ทุกคนเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำแนวคิด Garnier Green Science ศาสตร์ของการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด ตั้งแต่ส่วนผสมของเครื่องสำอาง ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตแบบกรีนได้ง่ายขึ้น

ชื่องาน: Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse
สถานที่: ลานใบบัว สกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน (ลานทางเชื่อม MBK – สยามดิสคัฟเวอรี่)
วันและเวลา: 10 – 16 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 11.00 น. – 22.00 น

error: Content is protected !!