fbpx
News update

ร้องเรียนยาย้อมผม รู้ผลแล้ว เกิดจากเหตุใด

Onlinenewstime.com : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ตรวจสอบเครื่องสำอางตามข่าว คือ ผลิตภัณฑ์ OK Herbal by M-Joy Color Care Shampoo Black เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-1-6100035525 ผลิตโดย บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ครั้งที่ผลิต 02303-0050 วันที่ผลิต : 06-03-2023 หมดอายุ : 06-09-2025 

เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบโรงงานได้มาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP ฉลากแสดงข้อความครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ผลการตรวจวิเคราะห์รุ่นการผลิต (lot) ที่ผู้บริโภคแพ้และรุ่นการผลิตใกล้เคียง ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่พบสารห้ามใช้และปริมาณของสีย้อมได้มาตรฐานตามที่จดแจ้งไว้ ผลิตภัณฑ์ข้างต้นถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการใช้

ทั้งนี้ สารเคมีในยาย้อมผมอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้การแพ้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจึงควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยผสมผลิตภัณฑ์ตามที่ฉลากระบุและทาผลิตภัณฑ์ในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณใต้ท้องแขนหรือหลังใบหู ทิ้งไว้ 24 – 48 ชั่วโมง

หากเกิดความผิดปกติ เช่น ผื่นคัน ระคายเคือง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ที่สำคัญ ต้องปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์

หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail :1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

error: Content is protected !!