fbpx
News update

อย. แจง เครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีด ห้ามใช้ฉีดเข้าผิวหนัง อาจเกิดอันตราย

Onlinenewstime.com : เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจงว่า การโฆษณาและรีวิวที่นำเครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีดไปฉีดเข้าร่างกาย หรือใช้เครื่องมือแพทย์ผลักดันสารเข้าสู่ผิวหนังเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจเกิดอันตราย ควรตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ หากพบจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางห้ามใช้ฉีดโดยเด็ดขาด

อย. ขอเตือนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการในคลินิกเสริมความงาม โรงพยาบาล ให้ตรวจสอบฉลากและพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแอมพูล/ไวอัลอย่างละเอียด โดยเฉพาะที่มีการกล่าวอ้างว่า “ผ่าน อย. แล้ว” เพราะผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน อย. มีหลายประเภทตามระดับความเสี่ยง

กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกาย จัดว่ามีความเสี่ยงสูง ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นยา หรือเครื่องมือแพทย์เท่านั้น โดย อย.ได้จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางที่บรรจุอยู่ในแอมพูล/ไวอัล

หากพบว่าผลิตภัณฑ์จดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง ห้ามนำมาใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ เพื่อผลักดันสารเข้าสู่ผิวหนังโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556

error: Content is protected !!