fbpx
News update

ARV ร่วมกับกรมทางหลวง ส่งโดรนบินสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลจราจร ในช่วงสงกรานต์ 

Onlinenewstime.com : บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. มอบหมายให้ ‘BEDROCK’ (เบดร็อค) หนึ่งในหน่วยธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ เออาร์วี (ARV) ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” (ฮอรัส)

ซึ่งโดดเด่นทั้งด้านความยืดหยุ่นและการนำ AI มาใช้ในการมาช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพการจราจร และเฝ้าระวังอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6 – 17 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดวันจักรี – เทศกาลสงกรานต์ บนเส้นทางหลวงทั้งขาเข้าและขาออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลังประสบความสำเร็จจากโครงการนำร่องรูปแบบเดียวกันเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ได้มีการต่อยอดในรูปแบบของการติดตั้ง HORRUS บนรถกระบะเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย และขยายพื้นที่การปฏิบัติงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จากทั้งบนอากาศและพื้นผิวจราจร

นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการจราจรได้แบบ Real Time ผ่านการถ่ายทอดสดภาพจากพื้นที่จริงผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกรมทางหลวง

เมื่อผสานเข้ากับเทคโนโลยีการประมวลผลของ HORRUS จะสามารถแสดงข้อมูลการจราจรติดขัดตั้งแต่หัวแถว-หางแถว ข้อมูลสารสนเทศ หรือ Infographic ช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ดีขึ้น พร้อมทั้งลดภาระเจ้าหน้าที่ สร้างความมั่นใจให้การเดินทางของทุกคนสะดวก ปลอดภัยตลอดช่วงเวลาดังกล่าว 

โดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดสภาพการจราจรและข้อมูลเส้นทางจาก HORRUS ได้ผ่าน: https://www.facebook.com/departmentofhighway 

error: Content is protected !!